Gramatyka języka górnośląskiego

Opis gramatyki języka górnośląskiego został dotychczas przeprowadzony w części opisu językiem niemieckim. (Kliknąć na niemiecką chorągiewkę. Spójrz "Inhaltsverzeichnis", Spis treści.). Z podanych tam opisów i porównań z formami gramatycznymi języka polskiego, słowackiego i czeskiego, można się z gramatyką języka górnośląskiego łatwo zapoznać. Formy gramatyczne języka górnośląskiego są w znacznym stopniu podobne do form gramatycznych języka czeskiego. W górnośląskim języku spotyka się do dnia dzisiejszego prasłowiańkie formy gramatyczne, które w sąsiedzkich językach już nie występują. W "Anhang 3" (Suplement 3) podałem w skrócie kilka różnic między formami gramatycznymi języka górnośląskiego a formami gramatycznymi w sąsiedzkich językach. Za opisem zaimków podałem pod Punktem 15.7 porównania górnośląskich zaimków z zaimkami w sąsiedzkich językach oraz formami odmiany w języku prasłowiańkim.

Bonn, 31.05.2011

Dr. Wolfgang Lazik