ja (Adv) (Part.)

1) ja (Adv), so ist es, jawohl! (Int.),; Ja, to tak jes., Ja, so ist es.; Ja, to jes prouwda., Ja, das ist wahr.; 2) ja! (Int.),; Ty tá pôdzies?, ja!, Gehst du dort hin?, ja!,; Slow. áno,; Tschech. jo, jó, inu, ano,; Poln. tak (Part.)

(Vb)

Jou já. (Vb) (Präs. / sing./ 1 Pers. von jejś (Vb))., Ich esse (Vb).; sh. auch, jejś (Vb),; Poln. ja jem (Vb)

jabko (n), (-ka, pl.-ka) (Bot.)

Apfel (m) (Bot.),; kwaśne jabko, saurer Apfel,; łostrugane jabko, geschälter Apfel,; zaft (m) z jabłek, Apfelsaft (m),; zimowe jabko, Winterapfel (m),; augustki (pl.), Augustapfel (m),; jųndřka łod jabłek, Apfelkerne (m / pl.), Apfelkern-Gehäuse (n),; kołouc z jabkóma, Apfelkuchen (m),; susóne jabka, getrocknete Apfelscheiben (pl.), (Trockenobst (n) aus Äpfeln),; wcasne jabka, früh reifende Äpfel (pl.),; Slow. jablko (n) (Bot.),; Tschech. jablko (n) (Bot.),; Poln.jabłko (n) (Bot.)

jabłónka ( f ), (-ki, pl.-ki) (Bot.)

Apfelbaum (m) (Bot.),; kwitnųncou jabłónka, blühender Apfelbaum,; małou jabłónka, kleiner Apfelbaum,; Slow. jabloň ( f ) (Bot.),; Tschech. jabloň ( f ) (Bot.),; Poln. jabłoń ( f ) (Bot.), jabłonka ( f ) (Bot.)

jad (m), (-du)

Schlangengift (n), Gift (n), Toxin (n),; jad łod žmije, Schlangengift (n),; Poln. jad (m)

jadâ (Vb)

Jou jadâ (Vb)., Ich fahre (Vb),; (Präs./ sing./ 1 Pers. von jechać (Vb)),; sh. auch, jechać (Vb),; Poln. ja jadę (Vb), (od jechać (Vb))

jadła (f / Vb), jadło (n / Vb),

Jou ejch jadła ( f / Vb)., Ich habe gegessen. (Vb),; Te dziejcio juz jadło (n / Vb)., Das Kind hat schon gegessen.; sh. auch, jejś (Vb),; Poln. jadła ( f / Vb),; jadło (n / Vb) (czas przeszły od jejś (Vb)

jadowy (Adj),

gifthaltiger (Adj), Gift-,; jadowy zųmb łod žmije, Giftzahn (m) von einer Schlange ( f ),; Poln. jadowity (Adj), (wydzielający jad (m))

jadų (m/ f / n/ pl./ Vb)

Łóni jadų (Vb)., Sie fahren (m/ f / n / pl. / Vb),; (Präs. / pl./ 3 Pers. von jechać (Vb)),; Łóni jadų do wsi., Sie fahren ins Dorf (n).; sh, auch, jechać (Vb),; Poln. oni, one jadą (Vb), od jechać (Vb)

Jagdhónd (m), (-da, pl.-dy)

Jagdhund (m),; Jagdhónd aportuje zastřejlónego fazana., Ein Jagdhund apportiert einen geschossenen Fasan.; Poln. pies (m) myśliwski

jagdrewjyr (m), (-ru, pl.-ry)

Jagdrevier (n),; sh. auch, gón (m),; Poln. rewir (m) łowiecki

jagdšajn (m), (-nu, pl.-ny)

Jagdschein (m),; Poln. karta ( f ) łowiecka

jagdwóřt (m), (-tu, pl.-ty)

Jagdwurst ( f ),; Poln. myśliwska kiełbasa ( f )

jagła ( f ), (-ły, pl.-ły),(Bot.)

1) geschältes Hirsenkorn (n), (Bot.),; 2) jagły (pl.),; geschälte Hirsekörner (pl.), Hirsegrütze ( f ), Hirsebrei (m),; bryja ze jagłôw, Hirsebrei (m),; sh. auch, proso (n),; Poln.1) jagła ( f ) (Bot), 2) jagły (pl.) (Bot.)

jagoda ( f ), (-dy, pl.-dy) (Bot.)

Heidelbeere ( f ), Blaubeere ( f ), (Bot.),; kołouc z jagodóma, Kuchen mit Heidelbeeren, (Blaubeeren),; marmelada z jagôd, Heidelbeeren-Marmelade ( f ),; wino z jagôd, Heidelbeerwein (m),; iś na jagody, Heidelbeeren pflücken gehen,; Poln. czarna jagoda ( f ), (Bot.)

jagôdka ( f ), (-ki, pl.-ki) (Bot.)

Johannisbeere ( f ) (Bot.),; marmelada z jagôdkôw, Johannisbeeren-Marmelade ( f ),; cerwjóne jagôdki, rote Johannisbeeren (pl.),; zołte jagôdki, gelbe Johannisbeeren,; courne jagôdki, schwarze Johannisbeeren,; kómpot z jagôdkôw, Johannisbeeren-Kompott (n),; Slow. říbezle (pl.) (Bot.),; Poln. porzeczka ( f ) (Bot.)

jaguar (m), (-ra, pl.-ry) (Zool.)

Jaguar (m) (Zool.),; Poln. jaguar (m) (Zool.)

jajco (n), (-ca, pl.-ca)

Ei (n),; twardo uwařóne jajco, hartgekochtes Ei,; jajco na mjŷko, weichgekochtes Ei,; malowane jajca, gefärbte Eier, (Ostereier),;

pośwjŷncóne jajca, gesegnete Eier, (Ostereier),; Kura siejdzi na jajcach., Das Huhn sitzt auf den Eiern., (brütet die Eier aus),; zołtko łod jajca, Eigelb (n),; bjołko łod jajca, Eiweiß (n), Eiklar (n),; Slow. vajce (n),; Tschech. vejce (n),; Poln. jajko (n)

jajecko (n), (-ka, pl.-ka) (dim.)

kleines Ei (n), Eichen (n),; jajecko łod ptouka, Vogelei (n),; Poln. jajeczko (n) (dim.)

jajnik (m), (-ka)

Eierstock (m),; sh. auch, ajerštok (m),; Poln. jajnik (m)

jajowôd (m), (-wodu)

Eileiter (m),; sh. auch, ajlajter (m),; Poln. jajowód (m)

jak (Kj.)

1) wie (Kj.), (in Vergleichen),; zimny jak lôd, kalt wie Eis,; bjoły jak śniyg, weiß wie Schnee,; ruby jak becka, so dick wie ein Faß,; Lezoł

tá jak niezywy., Er lag da wie tot.; Tak dugo, jak se umjâ spómniejć., Solange ich mich erinnern kann.; Tak dugo jak juz zyjâ., Solange, wie ich lebe.; 2) wenn (Kj.),; Jak by sie był wyucył, to by mu teraz było leksej., Wenn er ausgelernt hätte, da hätte er es jetzt leichter.; Jak by tá był posed, to by to był załatwjył., Wenn er da hingegangen wäre, da hätte er das erledigt.; Jak sie pogoda nie poprawi, to tá nie pojejdziymy., Wenn sich das Wetter nicht bessert, da fahren wir dort nicht hin.; 3) als (Kj.), Jak sie to zrobjyło, to wsystko było inacej., Als das geschah, da war alles anders.; 4) jak (Adv, interrog),; Jak douwno to juz jes?, Wie lange (Seit wann) ist das schon so? sh. auch, jako (Adv, interrog.);5) jak (Adv), (bei der Bildung des Superlativs),; Přiniyś tego jak nouwjŷcej., Bringe davon soviel du kannst., (möglichst viel),; Zrôb to jak noulepsej., Mache das bestens. (aufs Beste),; Te kartoufle mogų być jak nouwjŷkse., Die Kartoffeln können die allergrößten sein.; 6) oberhlächlich (Adv), irgendwie (Adv),; Nie rôbcie to byle jak, yno pořųndnie., Macht das nicht irgendwie, sondern ordentlich.; Slow. ako,; Tschech. jak,; Poln.1), 2), 3) jak (Kj.), 4) jak (Adv, interrog.), 5) jak (Adv), 6) byle jak, (powierzchownie),

jaki (Pron. interrog.), jakiz (Pron. interrog.)

was für einer (Pron.),; Jaki (-z) to jes tyn chlyb?, Wie ist denn das Brot?; Jakų bymy mjejć jutro pogodâ ?, Was für ein Wetter werden wir morgen haben?; Jakou tá jes ta dróga?, Wie ist dort die Straße beschaffen?; Jaky to sų te kartoufle?, Wie sind denn die Kartoffeln?; Jaky łóna mou włosy?, Was für Haare (Haarfarbe ( f )) hat sie?; Bymy (bâdziymy) widziejć jakou to ta zima be (bâdzie).; Wir werden sehen, wie der Winter sein wird.; Jakí prawý łón to chce dostać?, Mit welchem Recht will er das bekommen?; Za jakyś dwa lata, łón z tý be gotowy.; In annähernd zwei Jahren , wird er damit fertig.; Z jakymi řecóma łón handlowoł?, Mit welchen Sachen (Artikeln) hat er gehandelt?; Z jakí (ze chtorý) autý tá pojechała?, Mit welchem Auto ist sie dort hingefahren?; Jaky třewiki ejście wybrali?, Was für Schuhe habt ihr ausgewählt?; Tschech. jaký (-ká, -ké), jakýž, jakýs ,; Poln. jaki (Pron. interrog.)

jakla ( f ), (-le, pl.-le)

Jacke ( f ), Weste ( f ), Strickweste ( f ),; Łoblekâ se jaklâ, bo jes chłodno., Ich ziehe mir die Jacke (Weste ( f )) an, denn es ist kühl.; Tschech. jupka ( f ), kazajka ( f ), Poln. kamizelka ( f )

jaklicka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Jäckchen (n) für ein Kleinkind,; Štrykujâ před dziejcio jaklicki., Ich stricke für das Kind Jäckchen.; Tschech. jupiĉka ( f ),; Poln. kaftanik (m)

jako, (Adv, interrog.), jakóz, (Adv, interrog.)

wie? (Adv, interrog.), ( auf welche Weise ?),; Jako sie zwjes?, Wie heißt du?; Jako (Jakóz) ci idzie?, Wie geht es dir?; Jako dugo tá bes?, Wie lange wirst du dort sein?; Jako tá idzie dojechać ?, Wie kann man dort hinfahren, (hinkommen (Vb)) ?; Jako sie to robi?, Wie macht man das?; Jakóz to přisło?, Wie kam das?; Jako sie to zwje?, Wie heißt das?; Jako sie łóný powodzi?, Wie geht es ihnen?; Jako (-kóz) sie tá mó dostać?, Wie soll ich dort hinkommen?; Jako (-kóz) to pôdzie dalej?, Wie geht das weiter?; Jakóz by to było, jak by my tá zaśli?, Wie wäre es, wenn wir dort hingehen würden?; Poln. jak (Adv, interrog.), (jakim sposobem)

jakoś (Adv)

irgendwie (Adv), auf irgendeine Art ( f ), (nicht genauer bestimmbar),; Idzie mi jakoś lepsej., Es geht mir irgendwie besser.; Jakoś to juz be., Irgendwie wird das schon werden.; Jakoś to tá pôdzie zrobić., Irgendwie läßt sich das machen.; Jakoś sie tá dostoł., Irgendwie ist er dort hingekommen.; Poln. jakoś (Adv)

jakość ( f ), (-ści)

Qualität ( f ), Güte ( f ),; To jes dobrou jakość ( f )., Das ist eine gute Qualität.; Poln. jakość ( f )

jakou ( f / Pron. Indef.)

was für eine ( f / Pron.),; Jakou to była wcora ta zabawa?, Wie war gwstern die Tanzveranstaltung?; sh. jaki (m / Pron.),; Poln. jaka (Pron. indef. / f )

jakóz, (Adv, interrog.)

wie (Adv, interrog),; sh bei, jako (Adv. Interrog.),; Poln. jak (Adv)

jaky, (Pron. indef.)

welche (Pron.),; Po jakymu łón to gwaři?, In welcher Sprache spricht er?; sh. bei jaki (Pron.),; Poln. jakieś (Pron. indef.)

jałmuzna ( f ), (-ny, pl.-ny)

Almosen (n),; dać kómu jałmuznâ ( f ), jemandem einen Almosen geben,; Poln. jałmużna ( f )

jałowcowy (Adj), (-wego)

Wacholder-,; jałowcowe gałųzki (pl.), Wacholderzweige (pl.),; jałowcowou jagoda ( f ), Wacholderbeere ( f ),; Poln. jałowcowy (Adj)

jałowjec (m), (-wca, pl.-wce), (Bot.)

Wacholderstrauch (m), (Bot.),; jagody łod jałowca, Wacholderbeeren (pl.),; sh. auch, wacholder (m) (Bot.),; Tschech. jalovec (m) (Bot.),; Poln. jałowiec (m), (Bot.)

jałowy (Adj),

unfruchtbarer (Adj),; jałowou ziymja, unfruchtbarer (unergiebiger) Boden (m),; jałowy kwjoutek, unfruchtbare Blüte ( f ),; Tschech. jalový (Adj),; Poln. jałowy (Adj)

jałôwka ( f ), (-ki,pl.-ki) (Zool.)

Färse ( f ), Sterke ( f ),; Na łųce sie pasų tři jałôwki., Auf der Wiese grasen drei Färsen.; Slow. jalovica ( f ) (Zool.),; Tschech. jalůvka ( f ) (Zool.), jalovička ( f ) (Zool.),; Poln. jałówka ( f ) (Zool.),

jama ( f ), (-my, pl.-my)

1) Höhle ( f ), Loch (n),; jama łocnou, Augenhöhle ( f ),; 2) Tierbau (m), Tiergrube ( f ), Tierloch (n),; jama łod lisa, Fuchsbau (m),; Jama łod wilka, Wolfsgrube ( f ),; Slow. 1) jama ( f ),; Tschech. 1) jama ( f ), 2) nora ( f ),; Poln. 1) jama ( f ), 2) nora ( f )

janowjec (m), (-wca, pl.-wce), (Bot.)

Ginster (m), (Bot.),; Mjetła z janowca, Besen aus Ginster,; Poln. janowiec (m) (Bot.)

januar (m),(-ru)

Januar (m),; sh. auch, stycyń (m),; Slow. január (m),; Tschech. leden (m),; Poln. styczeń (m)

Japaner (m), (-nra, pl.-nry)

Japaner (m),; Tschech. Japonec (m),; Poln. Japończyk (m)

Japanerka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Japanerin ( f ),; Tschech. Japonka ( f ),; Poln. Japonka ( f )

Japan (n),

Japan (n),; Tschech. Japonsko (n),; Poln. Japonia ( f )

jarganki (pl.), (-kôw)

Mundharmonika ( f ),; Zagrej mi śpjywkâ na jargankach., Spiele mir ein Lied auf der Mundharmonika.; sh. auch, móndharmołnika ( f ),; Tschech. foukací harmonika ( f ),; Poln. organki (pl.)

jargany (pl.), (-nôw)

Orgel ( f ),; grać na jarganach, auf der Orgel spielen,; kościejlne jargany, Kirchenorgel ( f ),; piscouki łod jarganôw, Orgelpfeifen (pl.),; Slow. organ (m),; Tschech. varhany ( f / pl.),; Poln. organy (pl.)

jargâg (m), (-gu)

Jahrgang (m),; Jaki łón je jargâg?, Welcher Jahrgang ist er?; W tý

jargâgu było we wsi třidziejści dziejci., In diesem Jahrgang waren im Dorf dreißig Kinder.; Slow. ročník (m),; Poln. rocznik (m)

jarka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Sommerweizen (m), Sommergetreide (n), Frühlingssaat ( f ),; Zasiejymy tu w tý roku jarkâ., Wir sähen hier in diesem Jahr Sommerweizen.; Poln. jarka ( f )

jarmarcny (Adj), (-nego)

Jahrmarkts-,; jarmarcnou buda, Jahrmarktsbude ( f ), Schaubude ( f ),; Poln. jarmarczny (Adj)

jarmark (m), (-ku, pl.-ki), auch, jarmak (m)

Jahrmarkt (m),; Tu jes jak na jarmarku (jarmaku)., Hier ist es wie auf dem Jahrmarkt (m).; Kupjyli my to na jarmarku., Wir haben das auf dem Jahrmarkt gekauft.; sh. auch, jermak (m),; Tschech. jarmark (m),; Poln. jarmark (m)

jařić (Vb) sie

glimmen (Vb), glühen (Vb), leuchten (Vb),; Tschech. zářit (Vb), planout (Vb), svítit (Vb),; Poln. jarzyć (Vb) się

jařmo (n), (-ma, pl.-ma)

Joch (n), (Spann-) Bügel (m), Schelle ( f ),; Załóz krowų jařmo., Lege den Kühen das Joch an.; Poln. jarzmo (n)

jařųmb (m), (-řŷmba, pl.- řŷmby), (Bot.)

Eberesche ( f ), (Bot.),; Tschech. jeřáb (m) (Bot.),; Poln. jarząb (m), (Bot.)

jařyniowy (Adj), (-wego)

Glimm-, Leucht-,; lampa jařyniowou, (jařyniôwka ( f )), Leuchtröhre ( f ), Edelgaslampe ( f ), Edelgasleuchte ( f ),; Poln. jarzeniowy (Adj), (jarzeniówka ( f ))

jařyniy (n), (-niou)

Glimmen (n), Leuchten (n),; Lumineszenz ( f ), (Phys.),; Poln. jarzenie (n)

jařymbina ( f ), (-ny, pl.-ny), (Bot.)

Vogelbeere ( f ), Vogelbeerbaum (m),; Tschech. jeřabina ( f ) (Bot.),; Poln. jarzębina ( f ), (Bot.)

jascurka ( f ), (-ki, pl.-ki), (Zool.)

Eidechse ( f ), (Zool.),; We tych łostrâzynach sų jascurki (pl.)., In diesen Brombeeren sind Eidechsen (pl.).; sh, auch, ajdeksa ( f ),; Tschech. ještěrka ( f ) (Zool.),; Poln. jaszczurka ( f ), (Zool.)

jasión (m), (-na, pl.-ny), (Bot.)

Esche ( f ), (Bot.),; Tschech. jasan (m),(Bot.),; Poln. jesion (m), (Bot.)

jasiónowy (Adj), (-wego)

Eschen-,; jasiónowe dřewo, Eschenholz (n),; jasiónowy štil łod siekjyry, Eschenholz-Stiel für eine Axt ( f ),; Poln. jasionowy (Adj)

jaskinia ( f ), (-ny, pl.-nie)

(Felsen-) Höhle ( f ), Grotte ( f ),; lodowou jaskinia, Eishöhle ( f ),; Slow. jaskyňa ( f ),; Tschech. jeskyně ( f ),; Poln. jaskinia ( f )

jaskołka ( f ), (-ki, pl.-ki) (Zool.)

Schwalbe ( f ), (Zool.),; Rauchschwalbe ( f ), (Zool.), Mehlschwalbe

( f ), (Zool.), Uferschwalbe ( f ), (Zool.),; jaskołka dómowou, Rauchschwalbe ( f ),; We nasý chlywje majų jaskołki dwa gniouzda., In unserem Stall haben Rauchschwalben zwei Nester.; sh. auch, šwalba ( f ), (Zool.),; Tschech. vlaštovka ( f ) (Zool.),; Poln. jaskółka ( f ), (Zool.)

jasno (Adv), (jaśniej, noujaśniej)

hell (Adv),; Jescy je doś jasno., Es ist noch genügend hell.; Juz jes jasno., Es ist schon hell.; Ta byrna sie bardzo jasno śwjyci., Die Glühbirne leuchtet sehr hell.; Tschech. světle (Adv),; Poln. jasno (Adv)

jasność ( f ), (-ci)

1) Helligkeit ( f ),; jasność słóńca, Helligkeit der Sonne,; 2) Klarheit ( f ), Deutlichkeit ( f ), (einer Aussage ( f )),; Poln. jasność ( f )

jasny (Adj), (-jaśniejsy, noujaśniejsy)

1) heller (Adj), lichter (Adj),; Zrobjyło sie to za jasnego dnia., Das ist am hellichten Tage geschehen.; jasne niebo, heller (blauer) Himmel (m),; jasne śwjatło, helles Licht (n),; 2) klarer (Adj), verständlicher (Adj),; To jes jasnou řec., Das ist eine klare Sache.; Slow. jasný (Adj),; Tschech. jasný (Adj),; Poln. jasny (Adj)

jaśmin (m),(-nu), (Bot.)

Jasmin (m), (Bot.),; bukjet z kwitnųncego jaśminu, Strauß aus blühenden Jasminzweigen,; Poln. jaśmin (m), (Bot.)

jaśminowy (Adj), (-wego)

Jasmin-,; jaśminowy kjeř (m), Jasminstrauch (m),; Te jaśminowe kwjoutki dobře wóniajų., Die Jasminblüten riechen gut.; Poln. jaśminowy (Adj)

jaśniejć (Vb), jaśnić (Vb)

heller werden (Vb), sich erhellen (Vb), sich aufheitern (Vb), sich aufklaren (Vb),; Poleku jaśnieje., Langsam wird es heller.; Tschech. zjasnět (Vb),; Poln. wypogadzać(Vb) się, rozjaśniać (Vb) się ,

przejaśni(a)ć (Vb) się

jaśniejć (Vb) sie, jaśnić (Vb) sie

heller werden (Vb), (bei Tagesanbruch (m)), aufklaren (Vb), aufheitern (Vb),; Juz sie jaśnieje., Es wird schon heller.; sh. auch, (łoz-, wy-) jaśniejć (Vb) sie, (łoz-, wy-) jaśnić (Vb) sie,; Tschech. jasnit se, (roz-),; Poln. dnieć (Vb), rozjaśnić (Vb) się, rozpogodzić (Vb) się

jata ( f ), (-ty, pl.-ty)

Dachboden (m), Platz am Dachboden fürs Heu (n),; Wciepać siano na jatâ, Heu auf den Dachboden werfen, (heraufbringen (Vb)),; Slow. povala ( f ), pôjd (m),; Tschech. podstřeší (n), půda ( f ),; Poln. poddasze (na siano)

jawor (m), (-ru, pl.-ry), (Bot.)

Bergahorn (m), (Bot.),; Slow. javor (m) (Bot.),; Tschech. javor (m) (Bot.),; Poln. jawor (m), (Bot.)

jaworowy (Adj)

Bergahorn-,; jaworowy las, Bergahorn-Wald (m),; jaworowe dřewo, Bergahorn-Holz (n),; jaworowe mejble, Möbel (pl.) aus Bergahorn,; Poln. jaworowe (Adj)

jazda ( f ), (-dy, pl.-dy)

Fahrt ( f ),; jazda kónnou, Pferdefahrt ( f ),; jazda autý, Autofahrt ( f ),; Poln. jazda ( f )

je(-s) (Vb),

sein (Vb), (von, być (Vb)),; sh. jes (Vb),; Poln. zobacz, jes (Vb)

jechać (Vb), (jadâ)

fahren (Vb),; Konj./ sing./Präs. / 1 Pers. jou jadâ, ich fahre,; 2 Pers. ty jejdzies, du fährst,; 3 Pers. (łón, łóna, łóno) jejdzie, (er, sie, es) fährt,; Konj./ pl./ Präs./ 1Pers. my jejdziymy, wir fahren,; 2 Pers. wy jejdziecie, ihr fahrt,; 3 Pers.( łóni, łóne) jadų, sie fahren,; imp. jejdź!, fahre!,; jejdźcie!, fahrt!,; jechać kóniý, mit dem Pferd (Pferdewagen) fahren,; jechać banų, mit der Eisenbahn fahren,; jechać łôdkų, mit dem Boot fahren,; jechać autý, mit dem Auto fahren,; jechać na lodownikach, auf den Schlittschuhen fahren,; jechać po kogo, jemanden abholen fahren,; Tu sie dobře jejdzie., Hier fährt es sich gut.; Łóni jechali cugý, Sie sind mit dem Zug (Eisenbahn) gefahren,.; Łón jechoł jak ściekły., Er fuhr wie ein Wahnsinniger (Tollwütiger).; Łóna tá jechała kołý., Sie ist dort mit dem Fahrrad gefahren.; Cug juz jejdzie., Der Eisenbahnzug kommt schon gefahren.; sh. auch, (do-, łoz-, na-, po-, pře-, při-, u-, wy-, za-) jechać (Vb),; Slow. cestovať (Vb), jazdiť (Vb),; Tschech. jet (Vb),; Poln. jechać (Vb)

jedna, ( f / Num.)

1) eins (Num.), eine ( f / Num.), ein (Num.),; jedna ksiųzka, ein Buch (n),; jedna třejciou, ein drittel,; jednej niejdziejle, eines Sonntags,; z jednej stróny, von einer Seite, (einerseits),; być jednej myśli, einmütig, einträchtig sein,; 2) erste Stunde ( f ), ein Uhr,; Juz jes jedna., Es ist schon ein Uhr.; pu jednej, halb eins,; Tschech. 1) jedna ( f / Num.),; Poln. 1) jedna ( f / Num.),; 2) pierwsza godzina

jednać (Vb) sie, (sie..-nó)

sich einigen (Vb),; Vereinbarungen absprechen (Vb),; verhandeln (Vb) über etwas,; versuchen eine Einigung zu erreichen (Vb),; jednać (Vb) sie z kí, mit jemandem versuchen eine Einigung zu erreichen,; sh. auch, ujednać (Vb) sie,; Slow. jednať (Vb) sa,; Tschech. vyjedn(áv)at (Vb),; jednat (Vb) o ĉem,; Poln. ustalać (Vb) coś z kimś,; doprowadzać (Vb) uzgodnienie,; dochodzić (Vb) do porozumienia,

jednaniy (n), (-niou)

Verhandlung ( f ) führen (Vb),; Einigung ( f ) anstreben (Vb),;

Poln. przyprowadzać uzgodnienie,

jednak (Kj.)

doch (Kj.), dennoch (Kj.),; Niy mjoł tá iś, a jednak tá zased., Er sollte dort nicht hingehen, und dennoch ist er dort hingegangen.; Dyć sie to jednak polepsyło. Das hat sich doch gebessert.; Nic tá nie było, a jednak sie ludzie poślatowali., Dort war nichts und dennoch sind dort die Leute hingelaufen.; sh. auch, přecâ (Kj.),; Slow. jednak (Kj.),; Tschech. přece (Kj), avšak,; Poln. jednak (Kj.)

jednaki (Adj), (-kygo)

gleicher (Adj), der gleiche (Adj), gleichartiger (Adj),; jednakou, die gleiche,; jednaky, das gleiche, die gleichen (pl.),; Łóni nosų jednaky třewiki., Sie tragen die gleichen Schuhe.; jednaki mantejl, gleicher Mantel,; jednakou kosula, gleiches Hemd,; Dziejci sų wsystky jednaky., Sie Kinder sind alle gleich.; Slow. jednaký (Adj), rovnaký (Adj),; Tschech. stejný (Adj),; Poln. jednakowy (Adj)

jednako (Adv)

gleich (Adv), genauso (Adv), ebenso (Adv), auf die gleiche Weise,; Łóni sų jednako łoblecóni., Sie sind gleich gekleidet. (angezogen),; Idzie mu jednako., Es geht ihm gleich.; Łóni byli jednako wyucyni., Sie waren gleich ausgebildet., (hatten den gleichen Beruf),; Tschech. stejně (Adv),; Poln. jednakowo (Adv)

jednakość ( f ), (-ści)

Gleichheit ( f ), Gleichförmigkeit ( f ),; Tschech. stejnost ( f ),; Poln. jednakowość ( f )

jedne (n / Num.),

eins (Num.), eines (Num.),; Dej mi jedne jabko!, Gib mir einen Apfel!; Łóna mou jedne dziejcio., Sie hat ein Kind.; sh. auch, jedno (Num.),; Tschech. jedno (n / Num.),; Poln. jedno (n / Num.)

jednego (Num.)

einen (Num.),; Łóni majų jednego synka., Sie haben einen Sohn (m). (einen Jungen (m)),; 1) wypić (Vb) jednego, einen heben (Schnaps trinken),; Dej po jedný!, Spendiere einen Schnaps!; Poln. jeden (Num.), jednego (Num.), 1) wypić kieliszek wódki,

jedno (Adv)

gleich (Adv), egal (Adv), völlig egal (Adv), gleichgültig (Adv),; Mje tá jes jedno, co łón tá robi., Mir ist es gleich (egal), was er da macht.; 1) Mje jes wsystko jedno., Mir ist alles egal. (gleichgültig),; Tschech. stejný, ilhostejný 1) všechno jedno,; Poln. obojętnie (Adv), 1) wszystko jedno

jedno (Pron.),

eins (Pron), eines (Pron),; Jedno mi sie tá nie podobało., Eins hat mir dort nicht gefallen.; Yno jedno a to samo., Immer nur ein und dasselbe.; To wyjńdzie na jedno., Das kommt auf eins heraus.; Jedno ci powjâ., Eins sage ich dir.; Jedno, coch (co ejch) ci chcioł jescy pejdziejć,. Eines, was ich dir noch sagen wollte,; sh. auch, jedne (n / Num.),; Poln. jedno, jedna rzecz ( f ), tylko to

jedno-

ein-,; in zusammengesetzten Worten,; Poln. jedno-, pierwszy człon wyrazów złożonych

jednodniowy (Adj),

(-wego)

eintägiger (Adj),; jednodniowy štrajk (m), eintägiger Streik (m),; jednodniowy urloup (m), eintägiger Urlaub (m),; Poln. jednodniowy (Adj)

jednofazowy (Adj),

(-wego)

einphasiger (Adj),; jednofazowy štrołm, einphasiger (Wechsel-) Strom (m),; Poln. jednofazowy (Adj)

jednoglajzowy (Adj),;

(-wego)

eingleisiger (Adj),; jednoglajzowou štreka ( f ), eingleisige (Bahn-) Strecke ( f ),; Poln. jednoszynowy (Adj), jednotorowa kolej ( f ),

jednogłośnie (Adv)

einstimmig (Adv),; Wybrali go jednogłośnie za.., Sie haben ihn einstimmig als...gewählt.; Poln. jednogłośnie (Adv)

jednokjerunkowy (Adj),

(-wego)

Einbahn-,; jednokjerunkowou chulicka, Einbahnstraße ( f ),; Poln. jednokierunkowy (Adj), jednokierunkowa ulica ( f )

jednomjejsiŷncny (Adj), (-nego)

einmonatiger (Adj),; jednomjejsiŷncny urloup, einmonatiger Urlaub (m),; Poln. jednomiesięczny (Adj)

jednomotorowy (Adj),

(-wego)

einmotoriger (Adj),; jednomotorowy fliger (m), einmotoriges Flugzeug (n),; Poln. jednomotorowy (Adj)

jednorocny (Adj),

(-nego)

einjähriger (Adj),; jednorocny hengst (m), einjähriger Hengst (m),; Poln. jednoroczny (Adj)

jednostrónny (Adj),

(-nnego)

einseitiger (Adj),; jednostrónne wyłozyniy jednej řecy, einseitige Auslegung einer Sache,; Poln. jednostronny (Adj)

jednoštokowy (Adj),

(-wego)

enstöckiger (Adj),; jednoštokowy budynek, einstöckiges Haus (n),; Poln. jednopiętrowy (Adj)

jedwoub (m),

Seide ( f ),; satka z jedwoubju, Seidentuch (n),; sh. auch, zajda ( f ) Poln. jedwab (m)

jedyn (m / Num.)

1) ein (Num.),; 2) einer (Pron. indef.),; 3) jedyn rouz, einmal (Adv),; Pokouzoł sie tá jedyn jejlyń., Es zeigte sich dort ein Hirsch.; Idźcie tá jedyn za drugí!, Geht dort einer nach dem anderen!; Idźcie tá po jednymu!, Geht dort einzeln!; Co to jes za jedyn?, Was ist das für einer?; jedyn i tyn sóm, ein und derselbe,; Ciśli sie tá jedyn před drugí., Sie drängten sich dort einer vor dem anderen.; Łóni stouli jedyn při drugí., Sie standen nebeneinander., (einer neben dem anderen),; Jaki jedyn, taki tez tyn drugi., Einer wie der andere.; jednego dnia, eines Tages,; jedný słowý, mit einem Wort,; kazdy jedyn, jeder einzelne,; za jedyn dziyń, an einem Tage,; Zajechali tá za jedyn dziyń., Sie kamen dort an einem Tage an.; Zrobjył to jedyn łod wous?, Hat das einer von euch gemacht?; jedyn rouz, einmal,; To sie zdařyło jedyn rouz., Das ist einmal geschehen.; ani jedyn, kein einziger,; Ani jedyn mu nie pómôg., Kein einziger hat ihm geholfen.; wypić po jedný, einen trinken (Vb) (Schnaps (m)),; dać po jedný, einen ausgeben (Vb),; sh. auch, jedna ( f / Num.), jedne (n / Num.), jedno (Pron.), jedno (Adv),; Slow. jeden (Num.),; Tschech. jeden (Num.),; Poln. jeden (Num.)

jedynka ( f ), (-ki, pl.-ki), (Num.)

Eins ( f ), (Zahl ( f )),; gebräuchlich für, Hausnummer ( f ), Note in der Schule, Spieler einer Sportmannschaft, Straßenbahnnummer,; Tschech. jednička ( f ),; Poln. jedynka ( f ), (liczba ( f )), (Num.)

jedynoucek (m), (-cka)

Einzelkind (n), einziger Sohn (m),; Slow. jedináčik (m),; Tschech. jedináček (m),; Poln. jedynak (m)

jedynoucka ( f ), (-ki)

Einzelkind (n), einzige Tochter ( f ),; Poln. jedynaczka ( f )

jedynoustka ( f ),(-ki),(Num.)

Elf ( f ) (Num.), (Zahl ( f )),; Spieler einer Mannschaft mit der Nummer Elf, (Sp.),; Slow. jedenástka ( f ) (Num.),; Tschech. jedenáctka ( f ),; Poln. jedenastka ( f ) (Num.)

jedynousty (Num.),

(-tego)

efter (Num.), der elfte (Adj),; Přijechoł do cilu jako jedynousty., Er fuhr als elfter durchs Ziel.; Łóni dostali wcora jedynouste dziejcio.,Sie bekamen gestern das elfte Kind.; To było jedynoustego Maja., Das war am elften Mai.; Slow. jedenásty (Num.),; Tschech. jedenáctý (Num.),; Poln. jedenasty (Num.)

jedynouście (Num.)

elf (Num.), elf Uhr ( f ),; Było w tý stadzie jedynouście kuropatwôw., In diesem Rebhuhnvolk waren elf Rebhühner.; Juz jes jedynouście., Es ist schon elf Uhr.; jes pu jedynoustej., Es ist halb elf (Uhr),; Trefjymy sie ło jedynoustej., Wir treffen uns um elf (Uhr).; Slow. jedenásť (Num.),; Tschech. jedenáct (Num.),; Poln. jedenaście (Num.)

jedziny (Adj), (-nego)

(ein) einziger (Adj), der Einzige (m), nur einer (Pron. indef.),; Jedziny, co tu jescy łostoł., Der Einzige, der hier noch geblieben ist.; To jes moja jedzinou dziewucha., Das ist meine einzige Tochter.; To jes jedzine, co jescy umjy zrobić., Das ist das Einzige, was er noch machen kann.; To jes jedzine, co mi jescy łostało., Das ist das Einzige, was mir noch geblieben ist.; Tschech. jediný (Adj), jediná (Adj), jediné (Adj),; Poln. jedyny (Adj), jedyna (Adj), jedyne (Adj)

jeglica ( f ),(-ce, pl.-ce), jeglicka ( f ), (ki, pl.-ki) (dim.)

Baumnadel ( f ),; sosnowou jeglica, Kiefernnadel ( f ),; śwjyrkowou jeglica ( f ), Fichtennadel ( f ),; jodłowou jeglica ( f ), Tannennadel ( f ),; Tschech. jehlice ( f ),; Poln. igła ( f ) od drzewa iglastego,;

jeglicki (pl.), (-kôw)

Nadelbaumzweige (pl.), Nadelreisig (n), Tannenzweige (pl.),; Wyłozyć grôb jeglickóma, das Grab mit Tannenzweigen abdecken,; Tschech. jehliĉí (n),; Poln. gałązka ( f ) iglasta

jegła ( f ), (-ły, pl.-ły)

Nadel ( f ), Stopfnadel ( f ), Nähnadel ( f ), Stricknadel ( f ), Schmucknadel ( f ),; jegła łod nejmašiny, Nähmaschinennadel ( f ),; jegła do syciou, Nähnadel ( f ),; jegły do štrykowaniou, Stricknadeln (pl.),; jegła do šlypsa, Krawattennadel ( f ),; špica łod jegły, Nadelspitze ( f ),; ucho łod jegły, Nadelöhr (n),; nawlec nitkâ na jegłâ, den Faden in das Nadelöhr einfädeln,; dziubnųńć sie jegłų, sich mit der Nadel stechen,; přisyć co jegłų, mit der Nadel etwas annähen,; siejdziejć jak na jegłach (fig.), wie auf glühenden Kohlen sitzen (fig.),; Slow. ihla ( f ),; Tschech. jehla ( f ),; Poln. igła ( f )

jego, (poss. Pron.), G / sing./ von łón,

sein (m, Besitzer),; Jego budynek stoji při kościejle., Sein Haus steht an der Kirche.; Jego dziejci juz chodzų do skoły., Seine Kinder gehen schon zur Schule.; jego rodzina ( f ), seine Familie ( f ),; Z jego stróny nic sie nie musis spodziywać., Von Seiten seiner Familie brauchst du nichts zu erwarten.; Jego robota jes w pořųndku., Seine Arbeit (Arbeitsstelle) ist in Ordnung.; sh. auch, łod niego, von ihm,; Poln. jego (poss. Pron.)

jejdzie, jejdzies, jejdziecie

fahren (Vb),; sh. auch, jechać (Vb),; Tschech. jede, jedeš, jedete,; Poln. jedzie, jedziesz, jedziecie (zobacz, jechać (Vb))

jejdź!, jejdźcie!,

fahre!, (Vb), fahrt!(Vb),; sh. auch, jechać (Vb),; Poln. zobacz, jechać (Vb)

jejej, (poss. Pron./ ( f ) / G / sing./ von łóna)

ihr , ihre , (poss. Pron./ ( f ) / sing.),; Jejej kleid jes bardzo fajny., Ihr Kleid ist sehr schön.; We jejej wesejly było bardzo kâs gości., Bei ihrer Hochzeit waren sehr viele Gäste.; To jes jejej koło (n)., Das ist ihr Fahrrad (n).;Tschech. její, (poss. Pron./ ( f ) / sing.),; Poln. jej (poss. Pron./ ( f ) / sing.)

jejich , (poss. Pron./ G / pl. / von łóni (m), łóny ( f ), łóne (n))

ihre (pl.), (mehrere Besitzer), deren (mehrere Besitzer),; Jejich Kofry juz sų spakowane., Ihre (pl.) Koffer sind schon gepackt.; Jejich pjŷndzy juz nie bes widzioł.; Ihr (pl.) Geld wirst du nicht mehr sehen.; Jejich řecy tu juz niyma., Ihre (pl.) Sachen sind hier nicht mehr da.; Tschech. jejich, (poss. Pron./ (G / pl./ von oni, ony),; Poln. ich (poss. Pron.), (G / pl./ od oni (m), one ( f ), (n))

jejger (m), (-gra, pl.-gry)

1) Jäger (m), (Jagd),; 2) Jagdflugzeug (n), (Mil.),; Poln. 1) myśliwy (m) (Jagd), 2) myśliwiec (m), samolot myśliwski (Mil.)

jejlito (n), (-ta, pl.-ta)

1) Darm (m), sh. auch, flak (m),; 2) jejlita (pl.), Eingeweide (pl.), Innereien (pl.),; Poln. 1) jelito (n), 2) jelita (pl.)

jejlyni (Adj), jejlyniy (Adj)

Hirsch-,; jejlyni wjyniec (m), (Jäg.Spr.), Hirschgeweih (n),; jejlyniy badyle (pl.), Hirschläufe (pl.), (Jäg.Spr.),; Poln. jeleni(Adj), jelenie (Adj)

jejlyń (m), (-ynia, pl.-lynie), (Zool.)

Hirsch (m), (Zool.); kapitalny jejlyń (m), kapitaler Hirsch (m),; Slow. jeleň (m) (Zool.),; Tschech. jelen (m) (Zool.),; Poln. jeleń (m), (Zool.)

jejsiynny (Adj),

Herbst-,; jejsiynny wjatř (m), Herbstwind (m),; jejsiynnou pogoda ( f ), Herbstwetter (n),; Poln. jesienny (Adj)

jejsiyń ( f ), (-yni, pl.-ynie)

Herbst (m),; na jejsiyń, im Herbst (m),; To sie robi na jejsiyń., Das wird im Herbst gemacht.; Robi sie jejsiyń., Es wird Herbst.; Slow. jeseň ( f ),; Tschech. podzim (m), jeseň ( f ),; Poln. jesień ( f )

jejś (Vb), (jâ)

essen (Vb), speisen (Vb),; Konj. / sing./ Präs. / 1 Pers. jou jâ, ich esse,; 2 Pers. ty jys, du ißt,; ( łón, łóna, łóno) jy, (er, sie, es) ißt,; Konj./ pl./ Präs. / 1 Pers. my jymy, wir essen,; 2 Pers. wy jycie, ihr ißt,; 3 Pers. ( łóni, łóny, łóne) jų, sie essen,; imp. jydz!, iss!; jydzcie!, esst!; jejś na łobjoud, zu Mittag essen,; jejś na wjeceřų, Abendbrot essen, (zu Abend essen),; Mje sie chce jejś., Ich habe Hunger.; chciwje jejś, gierig essen,; Mje sie nie chce jejś., Ich habe keinen Hunger.; Łón niy mou co jejś., Er hat nichts zu essen.; sh. auch, (po-, pře-, z-) jejś (Vb), najejś (Vb) sie,; Slow. jesť (Vb),; Tschech. jíst (Vb),; Poln. jeść (Vb)

jejzioro (n), (-ra, pl.-ra)

See (m),; Dopołd ejś w tý jejzioře jakų rybâ?, Hast du in dem See irgendeinen Fisch gefangen?; Slow. jazero (n),; Tschech. jezero (n),; Poln. jezioro (n)

jejździć (Vb), (jezdzâ)

(oft, stets) fahren (Vb), herumfahren (Vb), herumreisen (Vb),; Konj. / sing. / Präs. / 1 Pers. jou jezdzâ, ich fahre (oft, stets),; 2 Pers. ty jejździs, du fährst (oft, stets),; 3 Pers. łón jejździ, er fährt (oft, stets),; Konj. / pl. / Präs. / 1Pers. my jejździymy, wir fahren (oft, stets), 2 Pers. wy jejździcie, ihr fahrt (oft, stets),; 3 Pers. ( łóni, łóny, łóne) jezdzų, sie fahren (oft, stets),; Jejździs ty do Wrocławja zawse cugý?, Fährst du nach Breslau stets mit dem Zug? (mit der Eisenbahn?); jejździć do roboty, zur Arbeit fahren,; jejździć po śwjejcie, in der Welt herumfahren, (herumreisen),; jejździć na lodownikach, Schlittschuh laufen,; jejździć na sónkach, Schlitten fahren, (rodeln),; jejździć autý, mit dem Auto herumfahren, (oft fahren),; sh. auch, jechać (Vb),; Tschech. jezdit (Vb),; Poln. jeździć (Vb)

jermak (m), (-ku)

Umstände (m/pl.), Ungelegenheiten ( f /pl.), Schwierigkeiten ( f /pl.),; Było z tý kupâ jermaku., Damit waren viele Schwierigkeiten verbunden.; Narobjył z tý kupâ jermaku., Er hat damit viele Umstände (Ärger) verursacht.; Poln. trudności ( f /pl.), nieprzyjemności ( f / pl.)

jerónie! (Int.)

verflucht! (Int.), Poln. psiakrew! (Int.), (przekleństwo)

Jeruzalejm (m) (Geogr.)

Jerusalem (n) (Geogr.),; Poln. Jerozolima ( f ) (Geogr.)

je (Vb), jes (Vb),

von, być (Vb) sein

ist (Vb),; Konj./ sing./ Präs. / 1) Pers. jou ejch jes, ich bin,; 2) Pers. ty ejś jes, Kurzf. tyś jes, du bist,; 3) Pers. ( łón, łóna, łóno) je(s), (er, sie es) ist; Konj. / pl./ Präs. / 1) Pers. my ejchmy sų, Kurzf. mychmy , wir sind,; 2) wy ejście sų, Kurzf. wyście sų, ihr seid,; 3) Pers. ( łóni, łóny, łóne) sų, sie sind,; Konj./ sing./ Prät. 1) Pers. jou ejch był, ich war,; 2) Pers. ty ejś był, Kurzf. tyś był, 3) Pers. łón był, er war, łóna była, sie war,; łóno było, es war,; Konj./ pl./ Prät./ 1) Pers. my ejchmy byli, Kurzf. mychmy byli, wir waren,; 2 Pers. wy ejście byli, Kurzf. wyście byli, ihr ward,; 3) Pers. łóni (m) byli, sie waren, łóny ( f ), łóne ( n) były, sie waren,; Konj./ sing./ Fut./ 1) Pers. jou banâ, ich werde,; 2) Pers. ty bâdzies, Kurzf. ty bes, du wirst,; 3) Pers. ( łón, łóna, łóno) bâdzie, Kurzf., be, (er, sie es) wird,; Konj. / pl./ Fut. 1) Pers. my bâdziymy, Kurzf. my bymy, wir werden,; 2) wy bâdziecie, Kurzf. wy becie, ihr werdet,; 3) Pers. łóni (m) banų, łóny ( f ), łóne (n) banų,; Łón je(s) w dóma., Er ist zu Hause.; Côz wó to jes? Was fehlt ihnen?, (Was habt ihr?),; Jak to tak je(s)., Wenn das so ist.; Jou do tego nie je., Ich bin dazu nicht geeignet,; Łónymu je dwadziejścia., Er ist zwanzig Jahre alt.; To je(s) chłop ze wsi., Das ist ein Mann vom Lande.; Łón je(s) na urloupje., Er hat Urlaub., (Er ist im Urlaub),; Łón je(s) při wojsku., Er ist beim Militär.; Łóna jes stancnou., Sie ist krank.; Łóni sų w kościejle., Sie sind in der Kirche.; sh. auch, być (Vb),; Poln. jest (Vb), od być (Vb)

jescy (Adv)

noch (Adv),; Łón jescy nie přijechoł., Er ist hier noch nicht eingetroffen. (angekommen),; Chces jescy co?, Möchtest du noch etwas?; Dni sų jescy zimne., Die Tage sind noch kalt.; Jescy cie zawjadómjâ., Ich werde dich noch verständigen.; Jescy sie zaziŷmbis., Du wirst dich noch erkälten.; Jescy při tý mjoł scejściy., Er hatte noch dabei Glück.; Slow. ešte (Adv),; Tschech. ještě (Adv),; Poln. jeszcze (Adv)

jesiotr (m),(-ra, pl.-ry), (Zool.)

Stör (m), (Zool),; Tschech. jeseter (m) (Zool.),; Poln. jesiotr (m), (Zool.)

jezdzyniy (n), (-niou)

Fahrerei ( f ),; Te jezdzyniy autý do roboty mje gorsy., Die Fahrerei mit dem Auto zur Arbeit ärgert mich.; sh. auch, jechać (Vb),; Poln. jeżdżenie (n)

jezuicki (Adj), (-kygo)

Jesuiten-,; jezuicki kloustór, Jesuitenkloster (n),; jezuicki zoukón, Jesuitenorden (m),; Tschech. jezuitský (Adj),; Poln. jezuicki (Adj)

jezuita (m), (-ty, pl.-ici)

Jesuit (m),; Tschech. jezuita (m),; Poln. jezuita (m)

Jezus (m), (-sa) (Rel.)

Jesus (m) (Rel.),; Slow. Ježiš (m) (Rel.),; Tschech. Ježíš (m) (Rel.),; Poln. Jezus (m) (Rel.)

jodła ( f ), (-ły, pl.-ły), (Bot.)

Tanne ( f ), (Bot.),; Slow. jedĺa ( f ) (Bot.),; Tschech. jedle ( f ) (Bot.),; Poln. jodła ( f ), (Bot.)

jodłowy (Adj), (-wego)

Tannen-,; jodłowy las (m), Tannenwald (m),; jodłowe dřewo (n), Tannenholz (n),; Poln. jodłowy (Adj)

jogurt (m), (-tu)

Joghurt (m),; Tschech. jogurt (m),; Poln. jogurt (m)

jołd (m), (-du), (Chem.)

1) Jod (n), (Chem.),; 2) Jodtinktur ( f ),; Tschech. 1) jód (m) (Chem.), 2) jódová tinktura ( f ),; Poln. 1) jod (m), (Chem.), 2) jodyna ( f )

jołdler (m), (-ra, pl.-ry)

Jodler (m),; Poln. śpiewak tyrolski

jołdlować (Vb),

jodeln (Vb),; Poln. jodlować (Vb)

jołdtinktura ( f ), (-ry)

Jodtinktur ( f ),; pomazać bolųnckâ jołdtinkturų, mit Jodtinktur eine wunde Stelle desinfizieren,; Tschech. jódová tinktura ( f ),; Poln. jodyna ( f )

Jordaniou ( f ), (-niej)

Jordanien (n),; Poln. Jordania ( f )

jou (Pron.)

ich (Pron.),; Slow. ja (Pron.),; Tschech. já (Pron.),; Poln. ja (Pron.)

jołd (Vb), (Konj. Prät./ sing./ 1 Pers. von jejś (Vb))

hat gegessen,; Jou ejch juz jołd., Ich habe schon gegessen.; Łóna juz pojadła., Sie hat schon gegessen.; Łóno juz jadło, Es hat schon gegessen.; sh. auch, pojejś (Vb),; Poln. jadł (Vb), (-łem, -łam, -ło)

joudło (n), (-ła)

Essen (n),; ciepłe joudło, warmes Essen,; łostydłe joudło, kalt gewordenes Essen,; łostudzóne joudło, abgekühltes Essen,; leky joudło, leichtes Essen,; dobre joudło, gutes Essen,; smacne joudło, gut schmeckendes Essen,; Siejdziejli my prawje při joudle., Wir saßen gerade bei Tisch., (beim Essen),; Musâ uwařić joudło., Ich muß das Essen kochen.; Slow. jedlo (n),; Tschech. jídlo (n),; Poln. jedzenie (n)

jscać (Vb), (jscâ)

urinieren (Vb), pissen (Vb), (vulg.), pinkeln (Vb) (vulg.),; wyjscać (Vb) sie, urinieren (Vb), pinkeln (Vb),; Musâ sie wyjscać., Ich muß urinieren., (pinkeln (Vb), pipi machen (Vb)),; Tschech. (vy-) močit (Vb) se, (vy-) chcat se,; Poln. oddawać mocz, szczać (Vb) (vulg.)

jubilejum (n)

Jubiläum (n),; Slow. výročie (n),; Tschech. jubileum (n),; Poln. jubileusz (m)

jubilyjny (Adj), (-nego)

Jubiläums-,; jubilyjny rok, Jubiläumsjahr (n),; Tschech. jubilejní (Adj),; Poln. jubileuszowy (Adj)

Judas (m), (-sa)

Judas (m),; Poln. Judasz (m)

Jugosławjou ( f ), (-jej)

Jugoslawien (n),; Jadâ do Jugoslawjej., Ich fahre nach Jugoslawien.;

Přiwjóz ejch to ze Jugoslawjej., Ich habe das aus Jugoslawien mitgebracht.; Poln. Jugosławia ( f )

juli (m), (-li)

Juli (m),; sh. auch, lipjec (m),; Slow. júl (m),; Tschech. červenec (m),; Poln. lipiec (m)

juni (m), (-ni)

Juni (m),; sh. auch, cerwjec (m),; Slow. jún (m),; Tschech. červen (m),; Poln. czerwiec (m)

junker (m), (-kra, pl.-kry)

Junker (m),; Tschech. junker (m),; Poln. junkier (m)

jupa ( f ), (-py, pl.-py)

Joppe ( f ),; zimowou jupa, Winterjoppe ( f ),; Tschech. jupka ( f ), kazajka ( f ),; Poln. kurtka ( f )

Jupiter (m) (-tra) (Astr.)

Jupiter (m) (Astr.),; Poln. Jowisz (m) (Astr.)

justować (Vb), (-tujâ)

justieren (Vb),; Poln. justować (Vb)

juta ( f ), (ty)

Jute ( f ), Jutenhanf (m),; Tschech. juta ( f ),; Poln. juta ( f )

jutowy (Adj) (-wego)

Jute-,; jutowy mjech, Jutesack (m),; Poln. jutowy (Adj)

jutro (Adv), jutro (n), (-ra)

morgen (Adv), der morgige Tag (m),; Zrobjymy to jutro., Wir machen das morgen.; jutro rano, morgen früh,; To do jutra wiecôr!, Bis morgen Abend!; Łod jutra be wsystko drozse., Von morgen an wird alles teurer.; Musiymy docekać do jutra., Wir müssen den morgigen Tag abwarten.; sh. auch, zajutrý (Adv),; sh. auch, rano (n),; Slow. zajtra (Adv),; Tschech. zítra (Adv), jitro (n); Poln. jutro (Adv), jutro (n)

jutřejsy (Adj), (-sego)

morgiger (Adj),; jutřejsy dziyń, morgiger Tag,; Bymy widziejć, co nó tyn jutřejsy dziyń přiniejsie., Wir werden sehen, was uns der morgige Tag bringt.; Poln. jutrzejszy (Adj)

juwejle (m / pl.), (-lôw)

Juwelen (n / pl.),; korunowe juwejle, Kronjuwelen (pl.),; Poln. klejnoty (pl.), biżuteria ( f )

juweliyr (m), (-ra, pl.-ry)

Juwelier (m), Goldschmied (m),; Poln. jubiler (m)

juz (Adv)

schon (Adv), bereits (Adv),; Juz jes cas., Es ist schon Zeit.; Z tý juz jes kóniec., Damit ist jetzt Schluß.; Juz to po wsystkí., Es ist schon alles vorbei.; Juz nic nie zrobjâ., Ich mache nichts mehr.; Juz nigdy tego nie be., Das wird niemals mehr sein.; juz nic, nicht mehr,; Juz to pó ní, Er ist für immer weg. (gestorben),; Juz mi tego je za kâs., Das ist mir schon zuviel.; Juz ci to niesâ., Ich trage dir das bereits hin.; A chodźby tu juz był, to by było za nieskoro., Selbst wenn er schon hier wäre, wäre es schon zu spät.; Umjys juz jechać autý?, Kannst du schon Auto fahren?; Juz to po ptoukach!, (Spr.W), Es ist schon alles vorbei.; Slow. už (Adv),; Tschech. už (Adv),; Poln. już (Adv)

juzaś (Adv)

schon wieder (Adv), nochmals (Adv), abermals (Adv), erneut (Adv),; Juzaś łón mi tu włazi!, Er kommt mir hier schon wieder herein!; Juzaś jes te koło popsute., Das Fahrrad ist schon wieder kaputt.; Juzaś sie do tego autobusu cisnų., Sie drängen sich schon wieder in den Autobus.; sh. auch, zaś (Adv), (wieder),; Slow. opäť (Adv), zasa (Adv), znova (Adv),; Tschech. znova (Adv), opět (Adv), zase (Adv),; Poln. znowu (Adv), znów (Adv)

jųggezela (m), (-le)

Junggeselle (m),; Poln. kawaler (m), samotny (m)

jųndřko (n), (-ka, pl.-ka)

1) Fruchtgehäuse (n),; 2) Obstkern (m), Fruchtkern (m),; apfelziny bez jųndřkôw, kernlose Apfelsinen ( f / pl.),; jųndřka łod banie, Kürbiskerne (m / pl.),; jųndřka łod słónecnika, Sonnenblumenkerne (m / pl.),; jųndřka łod jabłek, Apfelkerne (pl.),; sh. auch, kostka ( f ), ziourko (n),; Poln. jądro (n), ziarno (n), ziarnko (n), (od jabłka, słonecznika, dynie)

jy (Vb), sh. auch, jejś (Vb)

1) essen (Vb), speisen (Vb),; 3 Pers. sing. Präs. von jejś (Vb),; Łón prawie tera jy., Er ißt jetzt gerade.; 2) jy (Pron.) (A / pl./ zu łóne, sie, und zu łóno, es),; Dyć jy tá môg zawjyź., Er hätte sie dort hinfahren können.; By mi jy môg posłać., Er könnte sie mir schicken.; Zabjer mi jy., Nehme sie mir mit.; Poln. 1) je (od jeść), 2) je (Pron.) (A / pl. od ono /one)

jymjoła ( f ), (-ły, pl.-ły) (Bot.)

Mistel ( f ), (Bot.),; Tschech. mišpule ( f ) (Bot.),; Poln. jemioła ( f ) (Bot.)

jyzdzać (Vb)

regelmäßig fahren (Vb),; Jou ejch dugi cas (do-) jyzdzoł do Břega robić., Ich bin lange Zeit nach Brieg arbeiten gefahren.; sh. auch, (do-, popře-) jyzdzać (Vb),; sh. auch, (do-, pře-, při-, u-, wy-, za-) jechać (Vb),; Poln. jeździć (Vb)

jŷcejć (Vb), (-câ)

stöhnen (Vb), wimmern (Vb), wehklagen (Vb), Łóna juz cały cas jŷcy., Sie stöhnt schon die ganze Zeit.; Łón łod bolejści jŷcy., Er stöhnt vor Schmerzen.; Tschech. nařikat (Vb), úpět (Vb), kvílet (Vb),; Poln. jęczeć (Vb)

jŷcek (m), (-cka)

Jammerlappen (m), Heulsuse ( f ), ewig Wehleidige ( f ), Wehleidiger (m), ewig Wehklagende ( f ), Wehklagender (m),; Łóna jes jŷcký., Sie ist eine Heulsuse ( f ).; (sh. auch, bjadać (Vb),; Poln. beksa ( f / m), (zbyt) wrażliwy na ból, ciągle biadający

jŷcmjynny (Adj), (-nnego)

Gersten-,; jŷcmjynny kafej (m),; Kaffee aus gerösteter Gerste, (Malzkaffee (m)),; Poln. jęczmienny (Adj)

jŷcmjyń (m), (-ynia) (Bot.),

Gerste ( f ) (Bot.),; W tý roku jŷcmjyń na polu dobře stoji., In diesem Jahr steht die Gerste gut auf dem Feld.; Piwo z jŷcmjynia, Bier aus Gerste,; Zasiołli my tá jŷcmjyń., Wir haben dort Gerste gesät.; Slow. jačmeň (m) (Bot.),; Poln. jęczmień (m) (Bot.)

jŷcmyk (m), (-ka, pl.-ki) (Med.)

Gerstenkorn (n), (Med.),; Mó na łoku jŷcmyk., Ich habe am Auge ein Gerstenkorn.; Poln. jęczmyk (m), (Med.)

jŷk (m), (-ku, pl.-ki)

Seufzer (m), Stöhnen (n), Klageruf (m),; jŷki (pl.), Gejammer (n),; Poln. jęk (m), jęki (pl.)

jŷkać (Vb) (jŷkó)

stottern (Vb),; jŷkać (Vb) sie, stottern (Vb),; Łón łod malutkości jŷkou. Er stottert von klein auf., (von der Kindheit an),; sh. auch, štotrować (Vb),; Slow. koktať (Vb),; Tschech. zajíkat (Vb) se,; Poln. jąkać (Vb) się

jŷkała (m), (-ły)

Stotterer (m),; Poln. jąkała (m)

(za-) jŷknųńć (Vb),(-nâ)

aufstöhnen (Vb), Säufzer ausstoßen (Vb),; sh. auch, jŷcejć (Vb),; Tschech. zanaříkat (Vb), zasténat (Vb),; Poln. jęknąć (Vb)

jŷzur (m), (-ra, pl.-ry)

Tierzunge ( f ), Rinderzunge ( f ),; Poln. jęzor (m), (od zwierząt)

jŷzycek (m), (-cka), (dim. von jŷzyk)

Zünglein (n), (dim. von Zunge ( f ), Lasche ( f ), Zäpfchen (n), (Med.),; być jŷzycký u wougi, Zünglein an der Waage sein,; sh. auch, jŷzyk (m),; Poln. języczek (m) (dim.)

jŷzyk (m), (-ka, pl.-ki) (Biol.)

Zunge ( f ) (Biol.), Lasche ( f ), Schuhzunge ( f ),; Lezy mi to na jŷzyku., Das liegt mir auf der Zunge.; mjejć łostry jŷzyk, eine scharfe Zunge haben,; dzierzejć jŷzyk za zâmbóma, die Zunge im Zaum halten,; mjejć špicaty jŷzyk, eine spitze Zunge haben,; polizać co jŷzyký, etwas mit der Zunge ablecken,; jŷzyk łod třewika, Schuhlasche ( f ),; Slow. jazyk (m) (Biol.),; Tschech. jazyk (m) (Biol.),; Poln. język (m) (Biol.)