habit (m), (-ta, pl.-ty)

Kutte ( f ), Mönchskutte ( f ), zoukónny habit, Ordenskleid (n),; Tschech. kutna ( f ), mnišska kutna ( f ), hábit (m),; Poln. habit (m)

hachary (pl.), (-rôw)

Lumpen (pl.), Schufte (pl.), Lümmel (pl.),; W tý budynku mjŷskajų same hachary., In diesem Haus wohnt nur Lumpenpack.; sh. auch, shachařić (Vb) sie,; Poln. łobuzy (pl.), draństwo (n)

hachôr (m), (-chara, pl.-chary)

Lump (m), Schuft (m), Lümmel (m),; Poln. drań (m), łobuz (m), zaniedbany (Adj), zubożały (Adj)

hacharstwo (n), (-wa)

Lumpenpack (n),; Poln. hołota ( f ), draństwo (n)

haciać (Vb), (-ció)

1) mit den Füßen schlurfen (Vb), die Füße nachziehen (Vb),; Łón haciou po dródze, jak stary chłop., Er schlurft auf der Srtaße, wie ein alter Mann.; 2) herumtrampeln (Vb), zertrampeln (Vb),; Nie haciej mi tu!, Trampele mir hier nicht herum!; sh. auch, łozhaciać (Vb),; Tschech. 1) šmathat (Vb), tahat nohama za sebou, 2) podupat (Vb),;

Poln. 1) szurgać (Vb) nogami, człapać (Vb), powłóczyć (Vb) nogami, 2) rozdeptać (Vb)

hać (m), (hacia, pl. hacie)

Latsch (m), abgetretener, ausgelatschter Schuh (m),; Kupjył se tá taky hacie., Er hat sich da solche Latschen (häßlich Schuhe) gekauft.; Łón tá cały cas łazi w takich łozhacianych haciach., Er läuft die ganze Zeit in solchen ausgelatschten Latschen (Schuhen).; sh. auch, třewce (pl.),; Poln. znoszony bucik (m), znoszony pantofel (m)

haderka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Läppchen (n), kleiner Putzlumpen (m), Abwaschlappen (m), Wischtuch (n), Staubtuch (n),; Łotři tyn stoł haderkų!, Wische den Tisch mit einem Läppchen ab!; Tschech. hadřik (m), utěrka ( f ),; Poln. szmatka ( f ), gałganek (m)

hadra ( f ), (-ry, pl.-ry)

Lappen (m), Putzlappen (m), Fetzen (m), Scheuertuch (n),; Wyzdzmi tâ hadrâ!, Wringe den Lappen aus!; Powišuj izbâ hadrų., Wische die Stube mit dem Lappen.; Slow. handra ( f ),; Tschech. hadr (m),; Poln. szmata ( f ), gałgan (m)

hadyrloucka ( f ),(-cki, pl.-cki)

1) Lumpensammlerin ( f ),; 2) arme, abgerissene Frau ( f ),; Łóna louce starganou jak hadyrloucka., Sie läuft abgerissen wie eine Lumpensammlerin.; Tschech. 1) hadrářka ( f ),; Poln. 1) gałganiarka ( f ), 2) kobieta w oberwanym ubiorze

hadyrlouk (m), (-ka, pl.-ki)

1) Lumpensammler (m), 2) armer, abgerissener (zerlumpter) Mann (m),; Zaniyś te łaty do hadyrlouka!, Bringe die Flicke (Stoffreste) zum Lumpensammler!; To jes yno dobre před hadyrlouka., Das ist nur noch für den Lumpensammler gut.; Wyglųndous w tý šakjecie jak hadyrlouk., Du siehst in der Jacke aus, wie ein Lumpensammler.; Tschech. hadrář (m),; Poln. 1) gałganiarz (m), 2) ubogi obdarty mężczyzna (m)

hadziaj (m), (-ja, pl.-je)

kein Einheimischer, kein Schlesier,; Poln. nie Ślązak,

haja ( f ), (-je), (Kin. Spr.)

1) Heia ( f ), (Kindersprache für Bett), Schlafbettchen (n),; Synek pôdzie tera do haje., Der Junge geht jetzt in die Heia.; Tschech. jít do hajany (m, pl.),; 2) Schlägerei ( f ),; Zrobjyła sie w kacmje wielkou haja., Im Wirtshaus brach eine große Schlägerei aus.; Poln.1) łóżeczko do spania (mowa dziecięca),; 2) awantura ( f )

hajać (Vb), (-jó) (Kin. Spr.)

schlafen (Vb), heia machen (Vb), (Kin. Spr.),; Dziewuska be tera hajać. Das Mädchen wird jetzt heia machen.; sh. auch, wyhajać sie (Vb),; Tschech. hajat (Vb), vyhajat (Vb) se,; Poln. spać (Vb), (mowa dziecięca)

hajckisen (m), (unv)

Heizkissen (n),; Podej mi tyn hajckisen!, Reiche mir das Heizkissen!; Poln. poduszka ( f ) elektryczna, grzejna

hajcować (Vb), (-cujâ)

heizen (Vb),; hajcować izbâ, die Stube heizen,; hajcować w pjecu, im Ofen Brennmaterial nachlegen,; hajcować dřewý, mit Holz heizen,; hajcować łolejý, mit Öl heizen,; hajcować wųglý, mit Kohle heizen,; hajcować (Vb) briketóma, mit Briketts heizen (Vb),; sh. auch, (na-, u-, wy-, za-) hajcować (Vb),; sh. auch, zatopić (Vb),; Tschech. zatopit (Vb),; Poln. opalać (Vb), (np. mieszkanie), ogrzewać (Vb)

hajcplata ( f ), (-ty, pl.-ty)

Heizplatte ( f ) (am Elektroofen (m)),; Zascyrkni tâ hajcplatâ łod pjeca!, Schalte die Heizplatte vom Ofen an!; Mozes tâ hajcplatâ zaś wyscyrknųńć., Du kannst die Heizplatte wieder abschalten.; Poln. płytka ( f ) grzejna (kuchenki)

hajcšpirala ( f ), (-le, pl.-le)

Heizspirale ( f ),; Přepoulyła sie u kochra hajcšpirala., Beim Kocher ist die Heizspirale durchgebrannt.; Poln. skrętka ( f ) grzejna

hajcųg (m), (-ga, pl.-gi)

Heizung ( f ),; pjec łod hajcųga, Heizungsofen (m),; centralhajcųg (m), Zentralheizung ( f ),; damfhajcųg (m), Dampfheizung ( f ),; hajcųg na kołks, Koksheizung ( f ),; hajcųg na gaz, Gasheizung ( f ),; hajcųg na wųgly, Kohlenheizung ( f ),; łolej na hajcųg, Heizöl (n),; Poln. ogrzewanie (n), centralne ogrzewanie (n), ogrzewanie (n) parowe

hajda ( f ), (-dy, pl.-dy)

verkommenes Haus (n),; Stoji tá takou starou hajda., Da steht so ein altes verkommenes Haus.; Tschech. starý zchátralý dům,; Poln. stary, zaniedbany dom

hajdka ( f ), (-ki, pl.-ki) (dim.)

Häuschen (n) (dim.),; małou hajdka, kleines Häuschen (n),; Łóni mjŷskajų w tej hajdce., Sie wohnen in dem kleinen Häuschen.; Tschech. malý domeĉek (m),; Poln. mały domek (m)

hajfiš (m), (-ša, pl.-še) (Zool.)

Haifisch (m), (Zool.),; Pływajų tá hajfiše., Dort schwimmen Haifische.; Tschech. žralok (m) (Zool.),; Poln. żarłacz (m), (Zool.), rekin (m), (Zool.)

hajndyk (m), (-ka, pl.-ki) (Zool.)

Truthahn (m), (Zool.),; Zacerwjyniył sie jak hajndyk., Er ist rot, wie ein Truthahn geworden.,(Spr.W),; Slow. moriak (m) (Zool.),; Tschech. krocan (m) (Zool.),; Poln. indyk (m), (Zool.)

hajndycka ( f ), (-ki, pl.-ki) (Zool.)

Truthenne ( f ), (Zool.),; Pute ( f ), (Zool.),; Tschech. krůta ( f ) (Zool.),; Poln. indyczka ( f ), (Zool.)

hajratsantrag (m), (-gu)

Heiratsantrag (m),; Zrobjył dziewuse hajratsantrag (m)., Er machte dem Mädel einen Heiratsantrag (m).; Poln. oświadczyny (pl.)

hala ( f ), (-le, pl.-le)

Halle ( f ),; hala tourgowou, Markthalle ( f ),; hala rybnou, Fischhalle ( f ),; sh. auch, zoul (m),; Slow. hala ( f ),; Tschech. hala ( f ),; Poln. hala ( f )

halać (Vb), (-ló),(Kin. Spr.)

streicheln (Vb),(Kin.Spr.),; halać (Vb) kogo, jemanden streicheln (Vb), (liebkosen, trösten),; halać kocika, ein Kätzchen streicheln,; sh. auch, pohalać (Vb), głouskać (Vb), pogłouskać (Vb),; Tschech. pohladit (Vb),; Poln. głaskać (Vb), (kogoś), (Kin.Spr.)

halda ( f ), (-dy, pl.-dy)

Halde ( f ),; Kohlenhalde ( f ), Erzhalde ( f ),; Kamjynie wywozų z gruby na haldâ., Das Gestein fahren sie aus der Grube auf die Halde ( f ).; Tschech. halda ( f ),; Poln. hałda ( f )

haloł! (Int.)

hallo!, (Int.),; Tschech. haló!, (Int.),; Poln. halo!, (Int.)

halsband (m), (-da, pl.-dy)

Halsband (n),; Hundehalsband (n),; Připni psowi halsband., Lege dem Hund ein Halsband um.; Poln. obroża ( f )

halt! (Int.)

halt!,(Int.), stopp!,(Int.), nicht weiter!,; Poln. stop!,(Int.), stój ! (Int.)

halter (m), (-tra, pl.-ry)

Halter (m), Griff (m),; hantuchhalter (m), Handtuchhalter (m),; fejderhalter (m), Federhalter (m),; Poln. dzierżak (m), rączka ( f ), obsadka ( f ), uchwyt (m)

hałba ( f ), (-by, pl.-by)

Haube ( f ),; 1) badyhałba ( f ), Badehaube,; 2) motorhałba ( f ), Motorhaube ( f ),; Poln. 1) czepek (m), 2) osłona ( f ), nakrywka ( f )

hałpca (unv)

Hauptsache ist, daß.., wichtig ist, daß..,; Hałpca, łón zaś přised nazoud., Wichtig ist, daß er wieder zurückkam.; Hałpca, łóni sų pogodzóni., Hauptsache ist, daß sie wieder ausgesöhnt sind.; Hałpca, łóni wygrali., Hauptsache, sie haben gewonnen.; Poln. ważne jest,..,; grunt, (np.), Grunt, to zdrowie.; Grunt, że zostajesz.;

hałptštrasa ( f ), (-se, pl.-se)

Hauptstraße ( f ),; Łóni mjŷskajų na hałptštrasie., Sie wohnen an der Hauptstraße.; Tyn budynek stoji na prawo łod hałptštrase., Das Haus steht rechts von der Hauptstraße.; Poln. główna ulica ( f )

hałsaufgaba ( f ), (-by, pl.-by)

Hausaufgabe ( f ),; hałsaufgaby (pl.), (-bôw), Hausaufgaben (pl.),; robić w dóma hałsaufgaby, Hausaufgaben zu Hause machen,; Zrobjył ejś juz twojy hałsaufgaby?, Hast du schon deine Hausaufgaben gemacht?; Dzisiej my hałsaufgabôw nie dostali., Heute haben wir keine Hausaufgaben bekommen.; Zoucka nó dzisiej zadała kâs hałsaufgabôw., Die Lehrerin hat uns heute viele Hausaufgaben aufgegeben.; Poln. zadanie domowe, (szkoła)

hałsdurchzuchųg (m), (-gu,(-ga), pl.-gi)

Hausdurchsuchung ( f ),; Robjyli u niego hałsdurchzuchųg., Sie machten bei ihm eine Hausdurchsuchung.; Poln. rewizja domowa

hałzjyrer (m), (-ra, pl.-ry)

Hausierer (m),; Přised tu hałzjyrer ze scotkóma., Hier kam ein Hausierer mit Bürsten.; Poln. domokrążca (m)

hałzjyrerka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Hausiererin ( f ),; Chodzi tá po wsi hałzjyrerka ze kosykóma., Im Dorf geht eine Hausiererin mit Körben herum.; Poln. domokrążka ( f )

hałzjyrować (Vb), (-rujâ)

hausieren (Vb),; Na lato bâdziymy hałzjyrować ze mjetłóma., Im Sommer werden wir mit Besen hausieren gehen.; Poln. prowadzić handel domokrążny

hałzjyrowaniy (n), (-niou)

Hausieren (n),; Poln. domokrążnictwo (n), handel domokrążny

Hamburg (m), (-gu), (Geogr.)

Hamburg, (Land und Hafenstadt ), (Geogr,),; Łóni mjŷskajų w Hamburgu., Sie wohnen in Hamburg.; Přijechali tu z Hamburgu., Sie kamen hier von Hamburg angereist.; Poln. Hamburg (m), (Geogr.)

hamować (Vb), (-mujâ)

bremsen (Vb),; sh. auch, brymzować (Vb),; sh. auch, lâkować (Vb) sie,; lâkować (Vb) kogo,; Poln. hamować (Vb)

hamozić (Vb), (-zâ)

raffen (Vb), an sich raffen (Vb), unersättlich Reichtum ansammeln (Vb), alles für sich in Beschlag nehmen (Vb), raffgierig sein,; Łón wsystko do siebje hamozi. Er reißt alles an sich., (ist raffgierig),; sh. auch, nahamozić (Vb),; Poln. być chciwym, zgarniać wszystko do siebie,

hamozność ( f ), (-ści)

Raffgier ( f ), Habgier ( f ), Habsucht ( f ),; Tschech. hamižnost ( f ),; hrabivost ( f ), chamtivost ( f ),; Poln. chciwość ( f )

hamoźnik (m), (-ka, pl.-ki)

habgieriger Mensch, Raffke (m),; Tschech. hamižník (m), chamtivec (m),; Poln. chciwiec (m)

hamoźny (Adj), (-nego)

habgieriger (Adj), raffgieriger (Adj),; Tyn jes ale hamoźny. Der ist aber habgierig.; Tschech. hamižný (Adj),; Poln. chciwy (Adj)

hamoźnie (Adv)

habgierig (Adv), raffgierig (Adv),; Łón hamoźnie grómadzi bogajstwo., Er häuft gierig Reichtum an.; Poln. chciwie (Adv)

hamster (m), (-tra, pl.-try), (Zool.)

Hamster (m), (Zool.),; Hamster nazbjyroł na polu kupâ zbozou.; Ein Hamster hat auf dem Feld einen Haufen Getreide angesammelt.; Tschech. křeček (m), (Zool.),; Poln. chomik (m), (Zool.)

hamstrować (Vb), (-rujâ)

hamstern (Vb), (gesetzwidrig) Vorräte anhäufen (Vb), Sachen aufspeichern (Vb), ansammeln (Vb),; Łón zaś idzie na tourg hamstrować., Er geht wieder zum Markt hamstern.; sh. auch, nahamstrować (Vb),; Tschech. (z-) křečkovat (Vb),; Poln. gromadzić (Vb), (zapasy)

handarbajt ( f )

Handarbeit ( f ),; To jes jescy handarbajt., Das ist noch Handarbeit.; Poln. praca ( f ) ręczna, robótka ( f )

handbal (m), (-la, pl.-le) (Sp.)

Handball (m), (Sp.),; Bymy grać handbal (m)., Wir werden Handball spielen.; Wygrali my we handbalu štyrynouście do łoziym., Wir haben im Handballspiel vierzehn zu acht gewonnen.; Poln. szczypiorniak (m) (Sp.), piłka ( f ) ręczna

handbrymza ( f ),

(-ze, pl.-ze)

Handbremse ( f ),; Přiciųg handbrymzâ!, Ziehe die Handbremse an!; Popuś handbrymzâ!, Löse die Handbremse!, Mache die Handbremse auf!; sh. auch, brymza ( f ),; Poln. hamulec (m) ręczny

handejl (m), (-dlu)

1) Handel (m), Markt (m),; wolny (Adj) handejl (m), freier Markt (m), Freihandel (m),; Nakupjymy na wolný handlu., Wir kaufen auf dem freien Markt ein.; handejl hurtowy, Großhandel (m),; 2) Handelsunternehmen (n),; Handejl dřewý , Holzhandlung ( f ),; Handejl wųglý, Kohlehandlung ( f ),; Tá jes handejl ze zbozý., Dort ist eine Getreidehandlung ( f ),; Tschech. obchod (m), obchodování (n),; Poln. handel (m)

handfejger (m), (-gra, pl.-gry)

Handfeger (m),; smjyś coś handfejgrý, etwas mit dem Handfeger zusammenkehren,; Tschech. smetáček (m),; Poln. zmiotka ( f ), miotełka ręczna

handgranata ( f ), (-ty, pl.-ty)

Handgranate ( f ),; Poln. granat (m) ręczny

handgryf (m), (-fu, pl.-fy)

1) Handgriff (m),; Łón by nie zrobjył ani handgryfu., Er würde keinen Handgriff machen.; To zrobić, to jes yno jedyn handgryf., Das zu machen, ist nur ein Handgriff.; 2) Chyć to za tyn handgryf., (gryf),; Fasse das an dem Handgriff (Griff) an.; Poln. 1) manewr (m), ruch (m), wykonanie z łatwością ręką, 2) uchwyt (m) , trzonek (m), rękojeść ( f ), rączka ( f )

handkus (m), (-sa, pl.-se)

Handkuß (m),; dać kómu handkus (m), jemandem einen Handkuß geben,; Poln. pocałowanie (n) ręki

handlâger (m), (-gra, pl.-gry)

Handlanger (m),; Do tej roboty potřebujâ handlâgra., Zu dieser Arbeit brauche ich einen Handlanger.; Poln. pomocnik (m),

handlować (Vb), (-lujâ)

handeln (Vb), Handel treiben (Vb),; handlować dřewý, mit Holz handeln,; handlować autóma, mit Autos handeln, (Autohandel betreiben),; sh. auch, gyšeftować (Vb), uhandlować (Vb),; Slow. handlovať (Vb),; Tschech. obchodovat (Vb),; Poln. prowadzić handel,

handlowy (Adj), (-wego)

Geschäfts-, Handels-,; Skoła Handlowou, Handelsschule ( f ),; drógi (pl.) handlowe, Handelsstraßen (pl.),; prawo handlowe, Handelsgesetz (n),; Poln. handlowy (Adj)

handlyrka ( f ),(-ki, pl.-ki)

Händlerin ( f ),; Na tourgu spředouwajųhandlyrki štrykowane řecy., Am Markt verkaufen Händlerinnen gestrickte Waren.; Poln. handlarka ( f )

handlyř (m), (-řa, pl.-ře)

Händler (m),; Poln. handlarz (m)

handšryft (m), (-tu)

Handschrift ( f ),; Ty mous ale fajny handšryft., Du hast aber eine schöne Handschrift.; cytejlny handšryft, leserliche Handschrift,; Tschech. pismo (n),; Poln. charakter pisma,; pismo (n)

handštand (m), (-du, pl.-dy)

Handstand (m),; Jou tera zrobjâ handštand., Ich mache jetzt einen Handstand (m).; Tschech. stojka ( f ), stoj (m) na rukach,; Poln. stanie na rękach

handtaša ( f ), (-še, pl.-še)

Handtasche ( f ),; hynkejl łod handtasie, Henkel von der Handtasche,; Jou mó mjŷsek z pjųndzmi we handtasi., Ich habe den Geldbeutel in der Handtasche.; skôřannou handtaša, Handtasche aus Leder,; Tschech. ruĉní kabelka ( f ),; Poln. torebka ( f )

hantla ( f ), (-le, pl.-le) (Sp.)

Hantel ( f ), (Sp.),; dźwigać hantle, Hanteln heben,; Poln. hantla ( f ), ciężarek gimnastyczny, (Sp.)

hantny (Adj), (Kp. -niejsy)

handlicher (Adj), handgerechter (Adj),; Tyn młotek jes bardzo hantny., Der Hammer ist sehr handlich.; sh. auch, châć ( f ), châtny (Adj),; Poln. poręczny (Adj)

hantuch (m), (-cha, pl.-chy)

Handtuch (n),; Łotři se râce hantuchý., Trockne dir die Hände mit dem Handtuch ab.; hantuch na râce, Handtuch zum Hände abwischen,; hantuch do gyšyru, Geschirrtuch (n),; sh. auch, râcnik (m),; Slow. príručka ( f ),; Poln. ręcznik (m)

hanuce (pl.), (-côw)

Fußlappen (pl.),; Wejź se do tych góminowych bótôw hanuce., Nimm dir zu den Gummistiefeln Fußlappen.; Poln. onuce (pl.)

haptyka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Apotheke ( f ),; sh. auch, aptyka ( f ),; Poln. apteka ( f )

harfa ( f ), (-fy, pl.-fy) (Mus.)

Harfe ( f ) (Mus.),; grać śpjywkâ na harfje, auf der Harfe ein Lied, (Musikstück) spielen,; Poln. harfa ( f ) (Mus.)

harfjouř (m), (-řa, pl.-ře)

Harfenspieler (m),; Poln. harfiarz (m)

harfjourka ( f ),

(-ki, pl.-ki)

Harfenspielerin ( f ),; Poln. harfiarka ( f )

harmołnika ( f ), (-ki, pl.-ki)

Harmonika ( f ),; ciharmonika ( f ), Zieharmonika ( f ),; mųndharmonika ( f ), Mundharmonika ( f ),; Tschech. harmonika ( f ),; Poln. harmonia ( f )

harnec (m), (-ca, pl.-ce)

Haarnetz (n),; Poln. siatka do włosów

harować (Vb), (-rujâ)

schwer arbeiten (Vb), sich schinden (Vb), schuften (Vb); harować jak woł, arbeiten, wie ein Ochse,; Poln. harować (Vb)

harowaniy (n), (-niou)

Plackerei ( f ), Schinderei ( f ), Schufterei ( f ), schwere Arbeit ( f ),; Łod tego harowaniou , bolų mje pleca., Von der Schufterei, habe ich Rückenschmerzen.; Poln. harówka ( f )

harpuna ( f ), (-ny, pl.-ny)

Harpune ( f ),; pfeilartiges Fanggeschoß (n),; harpuna na walfiše, Harpune für Walfische,; Poln. harpun (m)

haršpâga ( f ), (-gi, pl.-gi)

Haarspange ( f ),; Spni se włosy haršpâgų., Klammere dir die Haare mit einer Haarspange zusammen.; sh. auch, špancka ( f ),; Poln. spinka ( f ) do włosów

hartować (Vb), (-tujâ)

härten (Vb),; hartować štołl, Stahl härten (Vb),; sh. auch, zahartować (Vb) co,; Tschech. kalit (Vb), tvrdit (Vb),; Poln. hartować (Vb)

haruśtać (Vb), (-tó)

1) schlurfen (Vb), die Beine nachziehen (Vb),; haruśtać při bjeganiu nogóma, schlurfen (Vb),; beim Gehen, die Beine nachziehen (Vb),; 2) etwas unsorgfältig machen (fegen (Vb), wischen (Vb) kehren (Vb) usw.) (fam.)),; Łóna pořųdnie tej kuchnie nie powišowała, yno tak hadrų poharuśtała., Sie hat die Küche nicht ordentlich gewischt, sondern mit dem Lappen so darübergefuchtelt.; Poln. 1) szurg (Vb), powłóczyć nogami, 2) niestarannie coś zrobić czymś (np. zamiatać (Vb) grabić (Vb), szorować (Vb) (itp.)) (fam.)

harynek (m), (-ka, pl.-ki) (Zool.)

Hering (m), (Zool.); mlycny harynek, Herings-Milchner (m),; krupny harynek, Herings-Rogner (m),; pjecóny harynek, Brathering (m),; słóne harynki (pl.), Salzheringe (pl.),; wândzóne harynki, geräucherte Heringe (pl.),; Slow. haring (m), sleď (m) (Zool.),; Tschech. sleď (m) (Zool.),; slaneček (m), Salzhering (m)),; Poln. śledź (m), (Zool.)

haśtać (Vb), (-tó)

herumtrampeln (Vb),; Łón mi tu be teraz haśtou!, Er wird mir hier jetzt herumtrampeln!; Poln. chodzić (Vb) po czymś, deptać (Vb) po czymś

haśty (pl.), (-tôw)

abgetragenes Schuhwerk (n), Latschen (pl.),; Louce tá w takich haśtach., Er läuft da in solchen Latschen herum.; Poln. znoszone , nieładne obuwie

hawerfloki ( f / pl.), (-kôw)

Haferflocken ( f / pl.),; Dej yno mi tej Torty z tymi hawerflokóma., Gib mir etwas von der Torte mit den Haferflocken.; Zrôb mi bryjâ z hawerflokôw., Mache mir einen Haferflockenbrei.; Poln. płatki (pl.) owsiane

haweršlajm (m), (-mu)

Haferschleim (m),; Uwařâ dziejciu haweršlajm., Ich koche dem Kind einen Haferschleim.; Poln. kleik (m) owsiany, owsianka ( f )

hazać (Vb), (-zó)

wie wild arbeiten (Vb), schnell arbeiten (Vb),; Tschech. rychle pracovat (Vb),; Poln. szybko pracować (Vb)

haziejl (m), (-aźla, (pl.-aźle)

Klo (n), Toilette ( f ), Klosett (n),; Idâ do haźla., Ich gehe zur Toilette.; Slow. záchod (m),; Tschech. hajzl (m),; Poln. ubikacja ( f ), wychodek (m), klozet (m)

hebejl (m), (-la, pl.-le)

großer Hobel (m),; Tschech. hoblík (m),; Poln. hebel (m), strug (m)

heblarka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Hobelmaschine ( f ),; Poln. heblarka ( f )

heblik (m), (-ka, pl.-ki)

kleiner Hobel (m),; wygładzić hebliký deskâ, ein Brett mit dem Hobel glätten (Vb),; Slow. hoblik (m),; Tschech. hoblik (m),; Poln. mały hebel (m), strug (m)

heblować (Vb), (-lujâ)

hobeln (Vb),; heblować deski na dejliny, Dielenbretter hobeln,; sh. auch, ( ło-, u-) heblować (Vb),; Slow. hobĺovať (Vb),; Tschech. hoblovat (Vb), strouhat (Vb),; Poln. heblować (Vb), strugać (Vb)

hebliny ( f / pl.), (-nôw), heblowiny ( f / pl.), (-nôw)

Hobelspäne (m / pl.),; Poln. heblowiny ( f / pl.)

heft (m), (-tu, pl.-ty)

Heft (n), Schreibheft (n),; heft z linióma, liniertes Heft,; karoheft, kariertes Heft,; Napisâ to do heftu., Ich schreibe das ins Heft.; Môj heft juz je zapisany., Mein Heft ist schon vollgeschrieben.; Tschech. sešit (m),; Poln. zeszyt (m)

heftflaster (m), (-ra, pl.-ry), (Med.)

Heftpflaster (n), (Med.),; Přilep mi tâ gazâ heftflastrý., Befestige mir die Gaze mit einem Heftpflaster.; Poln. plaster (ek) (m) (opatrunkowy), (Med.)

heftklamra ( f ), (-ry, pl.-ry)

Heftklammer ( f ),; Spni te pisma heftklamrų!, Hefte die Briefe mit einer Heftklammer aneinander!; Poln. spinacz (m)

(s-) heftnųńć (Vb)

anheften (Vb),; sh. (s-, při-) heftnųńć (Vb),; sh. auch, spnųńć (Vb),; Poln. spiąć (Vb)

hej! (Int.)

he!, (Int.), hallo!, (Int.),; Tschech. hej!, (Int),; Poln. ej!(że), (Int.)

hejbama ( f ), (-my, pl.-my)

Hebamme ( f ),; Kobjyta dostała wje, to idâ po hejbamâ., Die Frau hat Wehen bekommen, da gehe ich die Hebamme holen.; Poln. położna ( f ), akuszerka ( f )

hejkelnadla ( f ), (-le, pl.-le)

Häkelnadel ( f ),; Ślejciała mi tu kole stolika hejkelnadla., Mir ist hier am Stuhl die Hekelnadel heruntergefallen.; Poln. szydełko (n)

hejklować (Vb), (-lujâ)

häkeln (Vb), hejklować jaklicki před dziejci, Kinderjäckchen häkeln,; sh. auch, uhejklować (Vb),; Tschech. uhačkovat (Vb),; Poln. szydełkować (Vb), robić coś szydełkiem

hejklowaniy (n), (-niou)

Häkeln (n),; Poln. szydełkowanie (n)

heksa ( f ), (-se, pl.-se) (pej.)

Hexe ( f ), (pej.), streitsüchtige Frau ( f ), zanksüchtige Frau ( f ),; To jes ale starou heksa., Das ist aber eine alte Hexe.; sh. auch, carownica ( f ),; Poln. wiedźma ( f ), (pej.), jędza ( f ), (pej.), złośnica ( f )

heksenšus (m) (Med.)

Hexenschuss (m) (Med.),; dostać heksenšus (m), einen Hexenschuss bekommen (Vb),; Tschech. bederní ústřel (m) (Med.), houser (m) (Med.),; Poln. postrzał (m) (Med.), lumbago (n) (Med.)

hektar (m), (-ra, pl.-ry)

Hektar (n), (Flächenmaß),; Hektar mou štyry morgi., Ein Hektar hat vier Morgen.; Na tý gospodarstwje majų třidziejści hektarôw roli., Bei diesem Landwirtschaftsbetrieb haben sie dreißig Hektar Ackerland.; Slow. hektár (m),; Tschech. hektar (m),; Poln. hektar (m)

hektoliter (m), (-tra, pl.-try)

Hektoliter (m),; Slow. hektoliter (m),; Poln. hektolitr (m)

helm (m), (-ma, pl.-my)

Helm (m), Schutzhelm (m),; zawdziouć helm, einen Helm aufsetzen (Vb),; Slow. helma ( f ), prilba ( f ),; Tschech. přilba ( f ), helma ( f ),; Poln. hełm (m), hełm (m) ochronny

hemoridy ( f / pl.), (-dôw) (Med.)

Hämorhoiden ( f / pl.) (Med.),; Tschech. hemoroidy (pl.) (Med.),; Poln. guzki (m / pl.) krwawnicze, hemoroidy ( f / pl.) (Med.)

henflîg (m), (-ga, pl.-gi), (Zool.)

Hänfling (m), (Zool.),; bluthenflîg (m) (Zool.), (-ga, pl.-gi), Bluthänfling (m) (Zool.),; Poln. makolągwa ( f ), (Zool.)

hengst (m), (-ta, pl.-ty) (Zool.)

Hengst (m), (Zool.),; hengst do dekowaniou klacôw, (klophengst (m)), Deckhengst (m),; Poln. ogier (m), (Zool.)

herb (m),(-bu, pl.-by)

Wappen (n),; Łobrouz w herbje, Wappenbild (n),; zwjyře we herbje, Wappentier (n),; Tschech. erb (m),; Poln. herb (m)

hercanfal (m), (-lu)(Med.)

Herzanfall (m), (Med.),; Łón dostoł wcora wjecôr hercanfal., Er hat gestern Abend einen Herzanfall bekommen.; Poln. atak (m) serca (Med.)

hercfejler (m), (-ra, pl.-ry) (Med.)

Herzfehler (m) (Med.),; Łón mou łod urodzyniou hercfejler., Er hat seit der Geburt einen Herzfehler.; Poln. wada ( f ) serca (Med.)

hercklekoty (pl.), (-tôw) (Med.)

Herzrasen (n), (Med.),; Poln. szybkie bicie serca, choroba serca (Med.)

hercšlag (m), (-gu), (Med.)

Herzschlag (m), (Med.),; Łóna dostała wcora rano hercšlag., Sie bekam gestern Vormittag einen Herzschlag.; Poln. udar serca (Med.), porażenie serca (Med.)

herd (m), (-da, pl.-dy)

Herd (m), Küchenherd (m),; Zrôb yno w herdzie łogjyń., Mache im Herd das Feuer an.; gazherd (m), Gasherd (m),; elektroherd (m), Elektroherd (m),; Poln. kuchenka ( f ), kuchenka ( f ) gazowa, kuchenka ( f ) elektryczna

herdplata ( f ), (-ty, pl.-ty)

Herdplatte ( f ),; Postouw tyn garniec na herdplatâ., Stelle den Topf auf die Herdplatte.; Poln. płyta ( f ) kuchenki

herenancug (m),

(-ga, pl.-gi)

Herrenanzug (m),; Kupjył ejch se fajny herenancug., Ich habe mir einen schönen Herrenanzug gekauft.; Poln. ubranie (n) męskie, garnitur (m) męski

herenrad (m), (-du)

Herrenrad (n), Herren-Fahrrad (n),; Synek dostoł na Pjyrsų Kómunijų fajny herenrad., Der Junge hat zur Erstkommunion ein schönes Herrenrad bekommen.; Poln. rower (m) męski

herest (m), (-tu, pl.-ty)

Arrest (m), Haft ( f ), Gefängnis (n),; Zawarli go do herestu., Sie haben ihn ins Gefängnis gesperrt.; Łón siejdzioł w hereście., Er saß im Gefängnis.; Dostoł sie do herestu., Er kam ins Gefängnis.; Poln. areszt (m), więzienie (n)

herncymer (m), (-ru, pl.-ry)

Herrenzimmer (n),; Pôdźcie wlejziymy do herncymru., Kommt wir gehen ins Herrenzimmer.; sh. auch, pańskou izba,; Tschech. pánský pokoj,; Poln. pokój (m) reprezentacyjny

hetta!, (Int.)

rechts!, (Int.), (Aufforderung zum Pferd, rechts zu gehen),; Poln. na prawo!, w prawo! (do konia)

hi! (Int.)

vorwärts!, (Aufforderung zum Pferd),; Poln. wio! (Int.), wiśta! (Int.), naprzód!, (do konia)

hijać (Vb), (-jų), (Kin. Spr.)

mit dem Kinderwagen in den Schlaf wiegen,; Hijać dziejcio kolouskų, ouz sie uśpi, Kind mit dem Kinderwagen in den Schlaf wiegen,; sh. auch, huziać (Vb),; sh. auch, kolybać (Vb),; Poln. usypiać dziecko wózkiem dziecięcym

hilza ( f ), (-ze, pl.-ze) (Mil.)

Hülse ( f ) (Mil.), Patronenhülse ( f ) (Mil.),; 1) hilza łod kulki, Patronenhülse ( f ), (Mil.),; 2) hilza před cigarytâ, Zigarettenhülse ( f ),; Poln. 1) łuska od naboju, 2) gilza (od papierosów)

hnet (Adv)

bald (Adv), demnächst (Adv), sogleich (Adv),; Hnet tá bymy., Wir werden dort bald sein.; Hnet sie to zrobi., Das wird bald geschehen.; 1) hnet zawse, fast immer,; Slow. hneď (Adv), zakrátko (Adv),; Tschech. hned (Adv),; Poln. wnet (Adv), w krótce, 1) prawie zawsze, niemal zawsze

hokajka ( f ), (-ki, pl.-ki) (Sp.)

Hockey-Schläger (m) (Sp.),; grać hokajkų hokej, mit dem Hockey-Schläger Hockey spielen,; Poln. kij hokejowy (Sp.)

hokej (m), (-ja), (Sp.)

Hockey (n), (Sp.),; grać hokej na lodzie, Eishockey spielen,; grać hokej na trouwje, Rasen-Hockey spielen,; Tschech. hokej (m), (Sp.),; Poln. hokej (m), (Sp.)

hoker (m), (-ra, pl.-ry)

Hocker (m),; Siŷńdź sie na hoker., Setze dich auf den Hocker.; Nogi łod hokra, Füße vom Hocker,; Dostouw do stołu jescy jedyn hoker., Stelle an den Tisch noch einen Hocker.; Tschech. stolička ( f ),; Poln. stołek (m), taboret (m)

hola! (Int.)

holla! (Int.), langsam! (Adv), (Aufforderung an ein Pferd oder Rind),; Tschech. hola! (Int.),; Poln. hola! (Int.), pomału!,(Adv), wolniej,(Adv), (do konia)

Holandjou ( f ), (-dji)

Holland (n),; Niederlande (pl.),; Poln. Holandia ( f )

holcwola ( f ), (-le)

Holzwolle ( f ),; wyłozyć kosycek holcwolų, ein Körbchen mit Holzwolle auskleiden,; Poln. wełna ( f ) drzewna

holckop (m), (-pa, pl.-py)

Holzkopf (m), Schwachkopf (m),; geistig minder bemittelter Mensch (m),; Tyn jes ale holzkop., Der ist aber ein Holzkopf.; Poln. głuptas (m), półgłówek (m)

Holender (m), (-dra, pl.-dry)

Holländer (m),; Poln. Holender (m)

Holenderka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Holländerin ( f ),; Poln. Holenderka ( f )

holewa ( f ), (-wy, pl.-wy)

Stiefelschaft (m),; bóty z holewóma, hohe Schaftstiefel (pl.),; To sų bóty z holewóma., (Spr.W), Das sind Stiefel mit Stiefelschäften.; Das hat Hand und Fuß., (Spr.W),; Poln. holewa ( f )

hołchštapler (m), (-ra, pl-ry)

Hochstapler (m),; Poln. hochsztapler (m), aferzysta (m)

hołzentrejgry (pl.), (-rôw)

Hosenträger (pl.),; Łón nosi hołzentrejgry., Er trägt Hosenträger.; Slow. traky (m / pl.),; Tschech. šle ( f / pl.),; Poln. szelki ( f / pl.)

hop! (Int.)

hopp! (Int.), springen!,; Tschech. hop! (Int),; Poln. hop! (Int.)

horda ( f ), (-dy, pl.-dy)

Horde ( f ), Schar ( f ),; tatarskou horda, Tatarenhorde ( f ),; Poln. horda ( f ), zgraja ( f )

hornhałt (m), (-tu)

Hornhaut ( f ),; Musâ se na stopje łorašplować hornhałt., Ich muß mir an der Fußsohle die Hornhaut abraspeln.; Poln. rogôwka ( f ), stwardnienie skóry

hornysa ( f ), (-se, pl.-se) (Zool.)

Hornisse ( f ) (Zool.),; Dziubła go hornysa., Ihn hat eine Hornisse gestochen.; Tschech. sršeň (m) (Zool.),; Poln. szerszeń (m) (Zool.)

hostja ( f ), (-je, pl.-je) (Rel.)

Hostie ( f ) (Rel.),; Poln. hostia ( f ) (Rel.)

hotel (m), (-lu, pl.-le)

Hotel (n),; Łón mou noclyg w hotelu., Er übernachtet im Hotel.; Łón mjŷskou w hotelu., Er wohnt im Hotel.; Poln. hotel (m)

houcyk (m), (-ka, pl.-ki)

Häckchen (n), Angelhaken (m),; houcyk na ryby, Angelhaken (m),; Slow. háčik (m),; Tschech. háček (m),; Poln. haczyk (m)

houk (m), (-ka, pl.-ki)

1) Haken (m),; 2) Feuerhaken (m), Schürhaken (m),; houk na mjŷso, Fleischhaken (m),; houk na lampâ, Lampenhaken (m),; Coupka wisi na houku., Die Mütze hängt am Haken.; Poryrej tá w pjecu houký glut., Scharre mit dem Feuerhaken im Ofen die Glut durch.; Slow. 1) hák (m),; Tschech. 1) hák (m), 2) pohrabáč (m),; Poln. 1) hak (m), 2) pogrzebacz (m)

hóncwót (m), (-ta, pl.-ty)

1) Spitzbube (m), Gauner (m), Hundsfott (m), gemeiner Kerl (m),; 2) Bengel (m) (fam.), Schlingel (m) (fam.),; Slow. huncút (m),; Poln. 1) huncwot (m), 2) urwis (m) (fam.)

hucejć (Vb)

sausen (Vb), brausen (Vb), tosen (Vb), rauschen (Vb), dröhnen (Vb),; Hucy mi w usach., Ich habe Ohrensausen.; To ta woda na šlojzi tak hucy., Das Wasser an der Schleuse rauscht so.; Te mašiny w tej Fabryce ale hucų., Die Maschinen in der Fabrik dröhnen aber.; Zirejna zaś hucy!, Die Sirene heult wieder!; Poln. huczeć (Vb)

huk (m), (-ku)

Knall (m),; Dröhnen (n),; Łod tego huku zadrzały u nous syby., Von diesem Knall zitterten bei uns die Scheiben.; Poln. huk (m), detonacja ( f )

huknųńć (Vb), (-nâ)

1) knallen (Vb),; 2) huknųńć (Vb) kogo, jemandem einen Hieb versetzen,; sh. auch, buchnųńć (Vb), prasknųńć (Vb), třejś (Vb),; Poln.1) huknąć (Vb), wydać (Vb) głośny dźwięk,; 2) uderzyć kogoś

hulać (Vb), (-ló)

zechen (Vb, bechern (Vb), flott leben (Vb), schwelgen (Vb), auf die Pauke hauen,; Łóni tak dugo hulali, ouze zbankrouciyli., Sie haben so lange geschwelgt, bis sie bankrott gingen.; Poln. hulać (Vb)

hulicka ( f ), (-ki, pl.-ki),; ulicka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Gasse ( f ), kleine Nebenstraße ( f ), Kinder-Spielstraße ( f ),; Dziejci grajų na hulicce fusbal., Die Kinder spielen in dem Gäßchen Fußball.; Tschech. uliĉka ( f ),; Poln. uliczka ( f )

humor (m), (-ru)

1) Humor (m),; Łón niy mou humoru., Er hat keinen Humor.; courny humor, schwarzer Humor,; 2) Stimmung ( f ), Laune ( f ),; Łón jes w dobrý humoře., Er ist in einer guten Stimmung.; Poln. 1) humor (m), (wesołe usposobjenie), 2) nastrój (m)

huśtać (Vb), (-tó)

schaukeln (Vb),; huśtać (Vb) sie, sich schaukeln,; huśtać (Vb) kogo, jemanden schaukeln,; huśtać sie na huśtalce, sich auf der Schaukel schaukeln,; Ta łôdka sie ale huśtou,(huśce), Das Boot schaukelt aber.; Slow. hojdať (Vb) sa,; Tschech. zhoupnout (Vb) se,; Poln. huśtać (Vb) (się / kogoś)

huśtalka ( f ), (-ki, pl.-ki)

Schaukel ( f ), Kinderschaukel ( f ), Wippe ( f ),; Poln. huśtawka ( f )

hut (m), (-ta, pl.-ty)

Hut (m),; Idzie tá chłop z hutý., Da geht ein Mann mit Hut.; hut z filcu, Filzhut (m),; sh. auch, coupka ( f ),; Poln. kapelusz (m)

hutek (m), (-tka, pl.-tki)

kleiner Hut (m), Hütchen (n),; Poln. mały kapelusz (m), kapelusik (m)

huta ( f ), (-ty, pl.-ty)

Hütte ( f ), Hüttenwerk (n),; huta žejlaza, Eisenhütte ( f ),; huta skła, Glashütte ( f ),; Poln. huta ( f )

hutnik (m), (-ka, pl.-ki)

Hüttenarbeiter (m),; Poln. hutnik (m)

huziać (Vb), (-zió), (Kin.Spr.)

Kinderwagen hin und her schieben,; Kind zum Schlaf im Kinderwagen wiegen,; sh. auch, hijać (Vb),; Poln. kolebać (Vb) wózek dziecięcy

hynkejl (m), (-kla, pl.-kle)

Henkel (m),; hynkejl łod taše, Henkel von einer Tasche,; zbónek bez hynkla, Steintopf ohne Henkel,; kosyk z dwóma hynklóma, Korb mit zwei Henkeln,; sh, auch, ucho (n),; Poln. ucho (n), uchwyt (m)