Podanie czasu

12 00

dwanoustou (godzina), es ist, zwölf Uhr,;po łejdnie(n), Mittag (m),; 1) ło dwanoustej, um zwölf Uhr,; dwanoustou w nocy, zwölf Uhr nachts,; Poln. dwunasta godzina,; dwudziesta czwarta godzina,; 1)o dwunastej godzinie

12 15

śćwjerć na jednâ, (godzinâ),es ist, viertel eins,; Viertel nach zwölf (Uhr),; fünfzehn Minuten nach zwölf (Uhr),; 1) ło śćwjerć na jednâ(godzinâ), um Viertel nach zwölf (Uhr),; um viertel eins,; Slow. Štvrť na jednu., Dvanásť hodin a pätnásť minut.; 1) Slow. o štvrť na jednu,; Tschech. čtvrt na jednu (hodinu),; Poln. (godzina) dwunasta piętnaście (minut),; 1) o kwadrans na pierwszą (godzinę), o kwadrans po dwunastej (godzinie)

12 30

pu jednej(godziny), es ist,halb eins,; zwölf Uhr dreißig (Minuten),; 1) ło pu jednej, um halb eins,; pu jednej w nocy, halb eins in der Nacht,; null Uhr dreißig Minuten,; Slow. Pol jednej,; 1)o pol jednej,; Tschech. půl jedné (hodiny),; Poln. (godzina) dwunasta trzydzieści (minut),; godzina dwudziesta czwarta trzydzieści (minut),; 1)o wpół do pierwszej (godzinie),;

12 45

tři śćwjerci na jednâ(godzinâ), es ist, dreiviertel eins ,; Viertel vor ein Uhr, (eins),; zwölf Uhr fünfundvierzig Minuten,; Tschech. tři čtvrtě na jednu,; Poln. (godzina) dwunasta czterdzieści pięć (minut),; godzina dwudziesta czwarta czterdzieści pięć (minut)

1.00

jedna (godzina), es ist, einUhr,; 1) ło jednej, um ein Uhr,; 2) jedna w nocy, ein Uhr in der Nacht,; Juz je jedna., Es ist schon ein Uhr.; Es ist schon eins.; ło jednej po połejdniu, um ein Uhr nachmittags,; Slow. je jedna hodina,; 1)o jednej (hodine),; Poln. pierwsza (godzina),; trzynasta godzina,; 2)pierwsza (godzina) w nocy,;

1 15

śćwjerć na drugų (godzinâ),es ist, viertel zwei,; Viertel nach ein Uhr,; fünfzehn Minuten nach ein Uhr,; 1) ło śwjerć na drugų, um viertel nach ein Uhr,; Slow. Štvrť na dve, Jedna hodina a pätnásť minút,; Tschech. čtvrt na dvě,; Poln. (godzina) pjerwsza piętnaście (minut),; godzina trzynasta piętnaście (minut),; 1) o kwadrans na drugą (godzinę),; o kwadrans po pierwszej (godzinie)

2 15

śćwjerć na třejcių (godzinâ), es ist, viertel drei,; Viertel nach zwei Uhr,; fünfzehn Minuten nach zwei Uhr,; 1) ło śćwierć na třejcių, um viertel drei Uhr,; Tschech. čtvrt na tři,; Poln. godzina druga piętnaście (minut),; godzina czternasta piętnaście (minut),; 1) o kwadrans na trzecią (godzinę),; o kwadrans po drugiej (godzinie)

3 15

śćwjerć na scwourtų (godzinâ), es ist, viertel vier,; Viertel nach drei Uhr,; 1) ło śćwierć na scwourtų, um Viertel nach drei Uhr,; Poln. godzina trzecia piętnaście (minut),; godzina piętnasta piętnaście (minut),; 1) o kwadrans na czwartą (godzinę),; o kwadrans po trzeciej (godzinie)

6 15

śćwjerć na siómų (godzinâ), es ist, viertel sieben,; Viertel nach sechs (Uhr),; 1) ło śćwjerć na siódmų, um viertel sieben (Uhr),; um viertel nach sechs (Uhr),; Poln. godzina szósta piętnaście (minut),; godzina osiemnasta piętnaście (minut),; 1) o kwadrans na siómą (godzinę),; o kwadrans po szóstej (godzinie)

10 15

śćwjerć na jedynoustų (godzinâ), es ist, viertel elf,; Viertel nach zehn (Uhr),; 1) ło śćwjerć na jenynoustų, um Viertel nach zehn (Uhr),; um viertel elf (Uhr),; Poln. godzina dziesiąta piętnaście (minut),; godzina dwudziesta druga piętnaście (minut),; 1) o kwadrans na jedenastą (godzinę),; o kwadrans po dziesiątej (godzinie)

11 15

śćwjerć na dwanoustų (godzinâ), es ist, viertel zwölf,; Viertel nach elf (Uhr),; 1) ło śćwjerć na dwanoustų (godzinâ),; um Viertel nach elf Uhr,; um viertel zwölf,; Poln. godzina jedenasta piętnaście (minut),; godzina dwudziesta trzecia piętnaście (minut),; 1) o kwadrans po jedenastej (godzinie),; o kwadrans na dwunastą (godzinę)

1 30

pu drugej (godziny), halb zwei (Uhr),; ein Uhr dreißig (Minuten),; 1) ło pu drugej, um halb zwei (Uhr),; Slow. Pol druhej,; Tschech. půl druhé,; Poln. godzina pierwsza trzydzieści (minut),; godzina trzynasta trzydzieści (minut),;1)o wpół do drugiej (godzinie)

2 30

pu t řejciej(godziny), halb drei (Uhr),; zwei Uhr dreißig (Minuten),; 1) ło pu třejciej, um halb drei (Uhr),; Tschech. půl třetí,; Poln. godzina druga trzydzieści (minut),; godzina czternasta trzydzieści (minut),; 1)o wpół do trzeciej (godzinie),;

3 30

pu scwourtej (godziny), halb vier (Uhr),; drei Uhr dreißig (Minuten),; 1) ło pu scwourtej, um halb vier (Uhr),; Tschech. půl čtvrté,; Poln. godzina trzecia trzydzieści (minut),; godzina piętnasta trzydzieści (minut),; 1)o wpół do piątej (godzinie)

4 30

pu pj ųntej (godziny), halb fünf (Uhr),; vier Uhr dreißig Minuten,; 1) ło pu pjųntej, um halb fünf (Uhr),; Tschech. půl páté,; Poln. godzina czwarta trzydzieści (minut),; godzina szesnasta trzydzieści (minut),; 1)o wpół do piątej (godzinie),;

5 30

pu s óstej(godziny), halb sechs (Uhr),; fünf Uhr dreißig (Minuten),; 1) ło pu sóstej(godzinie), um halb sechs Uhr,; Tschech. půl šesté,; Poln. godzina piąta trzydzieści (minut),; godzina siedemnasta trzydzieści (minut),; 1)o wpół do szóstej (godzinie)

6 30

pu si ódmej(godziny), halb sieben (Uhr),; sechs Uhr dreißig (Minuten),; 1) ło pu siódmej, um halb sieben (Uhr),; Tschech. půl sedmé,; Poln. godzina szósta trzydzieści (minut),; godzina osiemnasta trzydzieści (minut),; 1)o wpół do siódmej (godzinie)

7 30

pu łôsmej(godziny), halb acht (Uhr),; sieben Uhr dreißig (Minuten),; 1) ło pu łôsmej, um halb acht (Uhr),; Tschech. půl osmé,; Poln. godzina siódma trzydzieści (minut),; godzina dziewiętnastanasta trzydzieści (minut),; 1)o wpół do ósmej (godzinie)

8 30

pu dziewjųntej (godziny), halb neun (Uhr),; acht Uhr dreißig (Minuten),; 1) ło pu dziewjųntej, um halb neun (Uhr),; Tschech. půl deváté,; Poln. godzina ósma trzydzieści (minut),; godzina dwudziesta trzydzieści (minut),; 1)o wpół do dziewiątej (godzinie)

9 30

pu dziejsiųntej (godziny), halb zehn (Uhr),; neun Uhr dreißig (Minuten),; 1) ło pu dziejsiųntej, um halb zehn (Uhr),; Tschech. půl desáté,; Poln. godzina dziewiąta trzydzieści (minut),; godzina dwudziesta pierwsza trzydzieści (minut),; 1)o wpół do dziesiątej (godzinie)

1 45

třiśćwjerci na drugų(godzinâ),dreiviertel zwei (Uhr),; Viertel vor zwei (Uhr),; 1) ło třiśćwjerci na drugų(godzinâ), um dreiviertel zwei (Uhr),; Slow. Trištvrte na dve., Jedna hodina a štyridsaťpäť minút.; Tschech. tři čtvrtě na dvě,; Poln. godzina pierwsza cztrdzieści pięć (minut),; godzina trzynasta czterdzieści pięć (minut),; 1)o trzy kwadranse na drugą (godzinę)

2 45

třiśćwjerci na třejcių(godzinâ), dreiviertel drei (Uhr),; Viertel vor drei (Uhr),; 1) ło třiśćwjerci na třjcių, um dreiviertel drei (Uhr),; Slow. tri štvrte na tri,; Tschech. tři čtvrtě na tři,; Poln. godzina druga czterdzieści pięć (minut),; godzina czternasta czterdzieści pięć (minut),; 1)o trzy kwadranse na trzecią (godzinę)

12 00

dwanoustou (godzina), zwölf Uhr,; po łejdnie(n) Mittag (m),; ło dwanoustej(godzinie), um zwölf Uhr,; Juz je dwanoustou w nocy., Es ist schon zwölf Uhr nachts.; Juz je dwanouście., Es ist schon zwölf. (Uhr),; Poln. godzina dwunasta,; godzina dwudziesta czwarta

1 00

jedna (godzina), ein Uhr,; jedna w nocy, ein Uhr in der Nacht,; Juz je jedna., Es ist schon ein Uhr. Es ist schon eins.; ło jednej(godzinie), um ein Uhr,; ło jednej po połejdniu, um ein Uhr nachmittags,; Slow. je jedna hodina., Es ist ein Uhr,; Poln. pierwsza godzina,; trzynasta godzina

2 00

drugou (godzina), zwei Uhr,; drugou w nocy, zwei Uhr in der Nacht,; ło drugej, um zwei Uhr,; um zwei (Uhr),;ło drugej w nocy,um zwei Uhr nachts,; ło drugej po połejdniu, um zwei Uhr nachmittags,; Juz je drugou(godzina)., Es ist schon zwei Uhr.; Slow. Sú dve hodiny, es ist zwei Uhr.; Poln. druga godzina,; czternasta godzina

3 00

třejciou(godzina), drei Uhr,; třejciou w nocy, drei Uhr in der Nacht,; ło třejciej, um drei Uhr,; um drei (Uhr),; ło třejciej po połejdniu, um drei Uhr nachmittags,; Juz je třejciou(godzina)., Es ist schon drei Uhr., Es ist schon drei. (Uhr).; Slow. Sú tri hodiny., Es ist drei Uhr.; Poln. trzecia godzina,; piętnasta godzina

4 00

scwourtou (godzina), vier Uhr,; ło scwourtej rano, um vier Uhr früh,; ło scwourtej po połejdniu, um vier Uhr nachmittags,; Juz je scwourtou(godzina)., Es ist schon vier Uhr.; Juz je štyry., Es ist schon vier (Uhr).; Slow. Sú štyri hodiny., Es ist vier Uhr.; Poln. czwarta godzina, szesnasta godzina

5 00

pj ųntou(godzina), fünf Uhr,;ło pjųntej rano, um fünf Uhr früh (morgens),; ło pjųntej po połejdniu, um fünf Uhr nachmittags,; Zygór bije pjŷńć. (godzin, pjŷńć razy), Die Uhr schlägt fünf (Uhr, fünf mal),; Zygór bije pjųntų(godzinâ)., Die Uhr schlägt fünf Uhr.; Juz je pjųntou(godzina), Es ist schon fünf Uhr.; Mómy juz pjŷńć(godzin)., Wir haben schon fünf (Uhr).; Slow. je päť hodin., Es ist fünf Uhr.; Poln. piąta godzina,; siedemnasta godzina

6 00

sóstou(godzina), sechs Uhr,; ło sóstej, um sechs Uhr,;ło sóstej rano, um sechs Uhr früh, (morgens),; Juz je sóstou(godzina)., Es ist schon sechs Uhr.; Juz je sejś., Es ist schon sechs (Uhr).; Poln. szósta godzina,; osiemnasta godzina

7 00

si ódmou(godzina), sieben Uhr,; ło siódmej(godzinie), um sieben Uhr,; ło siódmej rano, um sieben Uhr früh, um sieben Uhr morgens,; ło siódmej wjecôr, um sieben Uhr abends,; Poln. siódma godzina,; dziewiętnasta godzina

8 00

łôsmou (godzina), acht Uhr,;ło łôsmej (godzine), um acht Uhr,; ło łôsmej rano, um acht Uhr morgens,; ło łôsmej wjecôr, um acht Uhr abends,; Juz je łoziym(godzin)., Es ist schon acht (Uhr).; Poln. ósma godzina,; dwudziesta godzina

10 00

dziejsiųntou (godzina), zehn Uhr,; ło dziejsiųntej, um zehn Uhr,; ło dziejsiųntej rano, um zehn Uhr morgens,; ło dziejsiųntej před połejdniý, um zehn Uhr vormittags,; ło dziejsiųntej wjecôr,um zehn Uhr abends,; Juz je dziejsiųntou, es ist schon zehn Uhr.; Juz je dziejsiŷńć(godzin), Es ist schon zehn (Uhr).; Poln. dziesiąta godzina,; dwudziesta druga godzina

1 14

Je(-s) za minut â śćwjerć na drugų(godzinâ), Es ist in einer Minute Viertel nach ein Uhr,; vierzehn Minuten nach ein Uhr,; Tschech. Je za (jednu) minutu čtvrt na dvě,; Poln. godzina pierwsza czternaście (minut),; godzina trzynasta czternaście (minut)

1 28

Za dwje minuty pu drugej, ein Uhr achtundzwanzig (Minuten), in zwei Minuten halb zwei (Uhr),; Tschech. Bylo za dvě minuty půl druhé,; Poln. godzina pierwsza dwadzieścia osiem (minut),; godzina trzynasta dwadziejścia osiem (minut)

2 42

Za t ři minuty třiśćwjerci na třejcių (godzinâ), zwei Uhr zweiundvierzig,; Tschech. Bude za tři minuty tři čtvrtě na tři,; Poln. godzina druga czterdzieści dwie (minuty),; godzina czternasta czterdzieści dwie (minuty)

9 05

pj ŷńć(minut) po dziewjųntej(godzinie), fünf (Minuten) nach neun (Uhr),; Tschech. devět hodin a pět minut,; Poln. godzina dziewiąta pięć (minut),; godzina dwudziesta pierwsza pięć (minut)

9 10

dziejsi ŷńć(minut) po dziewjųntej(godzinie), za pjŷńć minut śćwjerć na dziejsiųntų,; zehn (Minuten) nach neun (Uhr),; Tschech. devět hodin a deset minut,; Poln. godzina dziewiąta dziesięć (minut),; godzina dwudziesta pierwsza dziesięć (minut)

9 25

dwadziejścia pj ŷńć minut po dziewjųntej,; za pjŷńć minut pu dziejsiųntej,; neun Uhr fünfundzwanzig (Minuten),; Tschech. devět hodin a dvacet pět minut, za pět minut půl desáté,; Poln. godzina dziewiąta dwadzieścia pięć (minut),; godzina dwudziesta pierwsza dwadzieścia pięć (minut)

9 55

za pj ŷńć minut dziejsiŷńć(godzin),, in fünf Minuten zehn (Uhr),; za pjŷńć minut dziejsiųntou (godzina),; in fünf Minuten zehn Uhr,; neun Uhr fünfundfünfzig (Minuten),; Slow. O päť minút desať,; Tschech. za pět minut deset,; devět hodin a padesát pět minut,; Poln. godzina dziewiąta pięćdziesiąt pięć (minut),; godzina dwudziesta pierwsza pięćdziesiąt pięć (minut)Zwroty językowe (frazeologiczne)Wjejla juz je?, Wie spät ist es?;
Jak nieskoro juz mómy?, Wie spät haben wir schon?;
Ło chtorej sie trefjymy?, Um wie viel Uhr treffen wir uns?;
Trefjymy sie kole sóstej (godziny)., Wir treffen uns gegen sechs Uhr.;
Trefjymy sie po třejciej (godzinie)., Wir treffen uns nach drei Uhr.;
Trefjymy sie ło łôsmej.(godzinie), Wir treffen uns um acht Uhr.;
Łóni tu přiśli před dziejsiųntų. (godzinų), Sie sind hier vor zehn Uhr gekommen.;
Łón tu přijejdzie před drugų.(godzinų), Er kommt hier vor zwei Uhr angefahren.;
Za putora godziny be robota skóńcónou., In eineinhalb Stunden wird die Arbeit beendet sein.;
Za dwje godziny mómy fajerabend., In zwei Stunden haben wir Feierabend.;
Za śćwjerć godziny idziymy fórt., In einer viertel Stunde gehen wir weg. (fort),;
We sobotâ, łóna robi do jednej(godziny). Am Samstag, arbeitet sie bis ein Uhr.;
Ta msou třwała łod łôsmej ouz do dziejsiųntej. (godziny), Die Messe dauerte von acht bis zehn Uhr.;
Za tři minuty přijejdzie cug., In drei Minuten kommt der Zug angefahren.;
Ło jednej(po połejdniu) bymy jejś., Um ein Uhr (nachmittags) werden wir essen.;
Łón juz umjy poznać na zygaře., Er kann schon die Uhr ablesen.;
Zygór bije siedym., Die Uhr schlägt sieben (Uhr).;
Tyn fajerek třwoł do třejciej w nocy., Die Feier hat bis drei Uhr in der Nacht (nachts) gedauert.;
Nie umjoł ejch spać ouz do scwourtej.(rano), Ich konnte bis vier Uhr (morgens) nicht schlafen.;
Na mojí zygarku jes tři. (godziny), Meine Uhr zeigt drei Uhr an.;
Smówjyli ejchmy sie na dwje godziny., Wir haben uns für zwei Stunden verabredet.;